- โครงการแก้มลิงบ้านวังกระเทิง จ.จันทบุรี (RR.01-60)

- โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านวังกระทิง 1 จ.จันทบุรี (RR.02-60)

- โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านวังกระทิง 2 จ.จันทบุรี (RR.03-60)

- โครงการแก้มลิงวัดพระฉาย จ.นครนายก (RR.04-60)

- โครงการอาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำพฤกษพรรณเทพรัตน์

จ.นครนายก (RR.05-60)

- โครงการท่อระบายน้ำสระอินทนิล จ.นครนายก (RR.06-60)

- โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านหมอมุ่ย จ.ระยอง (RR.07-60)

- ใบวิทยุดูงาน วันที่ 16 ม.ค. 57 เรียน ผอ.คป.ฉะเชิงเทรา

- ใบวิทยุดูงาน วันที่ 2 ก.ค. 56 เรียน ผอ.คป.จันทบุรี

- ใบวิทยุดูงาน วันที่ 8-9 ก.ค.. 56 เรียน ผอ.คส.ชป.9

- ใบวิทยุดูงาน วันที่ 9-10 ก.ค. 56 เรียน ผอ.คป.สระแก้ว

E-mail : PCG_09@hotmail.com
ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายพิจารณาโครงการ
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 038-341252-4 ต่อ 112
โทรสาร 038-777499

ออกแบบโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผวศ.ชป.9

เดินทางเยี่ยมชมและดูงานโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ฝั่งตะวันออกไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ

รายละเอียดดังนี้

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนวิศวกรรมบริหาร ร่วมกับสำนักงาน กปร. และกลุ่มงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตราดและจันทบุรี
รายละเอียดดังนี้
จำนวนผู้เข้าชม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสระแก้ว เข้าพิจารณาความเหมาะสมในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 งาน
รายละเอียดดังนี้
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 9 เข้าพิจารณาความเหมาะสมในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 งาน
รายละเอียดดังนี้