ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 26 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
26 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
26 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
26 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
41.726  
1.20  
 
 
 
 
 
0.262  
 
0.176  
 
 
 
0.176  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
28.900  
14.50  
 
 
 
 
 
0.065  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
146.883  
21.483  
92.683  
 
517.00  
0.567  
100.576  
0.406  
103.913  
0.038  
97.153  
0.063  
 
0.251  
 
0.314  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
204.770  
33.870  
121.410  
 
345.72  
2.270  
136.060  
 
20.170  
0.160  
47.730  
0.020  
0.060  
0.480  
0.180  
0.740  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
16.046  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.118  
0.118  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.390  
 
452.05  
 
 
 
 
0.039  
18.370  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.010  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
56.680  
 
460.00  
 
 
 
 
 
13.950  
 
0.050  
 
0.200  
0.250  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.590  
5.80  
444.70  
 
 
 
 
 
38.650  
 
 
 
0.103  
0.103  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.629  
 
 
 
 
 
 
0.037  
 
0.027  
 
 
 
0.027  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.597  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
3.910  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.184  
 
 
 
 
 
 
0.018  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.194  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.551  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.028  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.820  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.245  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.855  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.665  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
68.000  
10.460  
29.887  
 
657.00  
0.455  
76.369  
0.621  
100.568  
0.363  
45.787  
0.000  
 
0.143  
 
0.143  
0.030  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
17.500  
7.828  
6.816  
12.50  
902.90  
0.176  
15.889  
0.292  
26.020  
0.087  
7.840  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
41.524  
 
30.270  
 
498.30  
0.314  
45.840  
0.298  
68.259  
0.124  
5.878  
 
0.378  
 
 
0.378  
0.043  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
12.499  
23.166  
19.50  
1,107.10  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.105  
4.388  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.908  
3.951  
28.00  
868.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.114  
39.234  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.357  
2.231  
10.40  
1,060.50  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.052  
2.685  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
18.099  
17.887  
18.50  
751.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.376  
5.742  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
4.550  
5.265  
25.00  
433.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.100  
1.887  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
12.560  
30.00  
645.50  
0.791  
13.065  
 
 
0.279  
4.828  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
27.645  
24.00  
900.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.042  
5.439  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.299  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.356  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.009  
 
 
0.017  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.208  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.492  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.052  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.958  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
0.017  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.409  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.915  
10.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.120  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.052  
 
 
 
0.052  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.983  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
52.000  
13.00  
 
 
 
 
 
0.083  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.352  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.147  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.443  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.194  
1.299  
1.105  
 
416.30  
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.399  
0.774  
1.466  
 
424.10  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.125  
1.293  
3.697  
 
337.20  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.019  
 
 
0.027  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.328  
0.218  
0.328  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
5.316  
2.087  
1.670  
 
598.70  
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
0.011  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.290  
0.094  
0.251  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.510  
 
1.199  
 
362.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.140  
4.50  
249.90  
 
 
 
 
0.030  
2.960  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.400  
 
277.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.846  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.926  
 
273.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.179  
20.40  
4,727.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.476  
 
2,490.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.496  
 
296.10  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.853  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.177  
 
296.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.001  
0.618  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.810  
 
366.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.008  
3.016  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.595  
 
474.00  
 
 
 
 
0.019  
12.074  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9