ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 24 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
24 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
24 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
24 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
42.196  
0.70  
 
 
 
 
 
0.270  
 
0.184  
 
 
 
0.184  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.000  
 
 
 
 
 
 
0.065  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
146.444  
21.721  
92.353  
6.70  
504.70  
0.620  
99.353  
0.343  
103.147  
0.785  
95.690  
0.064  
0.104  
0.243  
 
0.411  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
207.780  
35.930  
122.280  
5.20  
345.72  
1.860  
137.060  
 
20.170  
0.870  
46.870  
0.020  
0.060  
0.480  
0.180  
0.740  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
16.307  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.118  
0.118  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.550  
 
443.45  
 
 
 
 
0.086  
18.320  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.010  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
57.320  
23.00  
458.00  
 
 
 
 
0.500  
13.850  
 
0.050  
 
0.200  
0.250  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.720  
 
438.90  
 
 
 
 
0.010  
38.510  
 
 
 
0.103  
0.103  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.606  
 
 
 
 
 
 
0.042  
 
0.032  
 
 
 
0.032  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.639  
9.40  
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
3.934  
2.20  
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.208  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.211  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.534  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.072  
15.00  
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.818  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.241  
11.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.847  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.656  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
67.700  
10.820  
28.458  
20.60  
654.10  
0.477  
75.480  
0.833  
98.800  
1.150  
44.001  
0.000  
 
0.153  
 
0.153  
0.028  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
17.930  
7.718  
6.706  
 
873.90  
0.203  
15.558  
0.322  
25.257  
0.064  
7.689  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
41.524  
35.488  
30.270  
5.30  
490.90  
0.325  
45.271  
0.402  
67.767  
0.212  
50.449  
 
0.377  
 
 
0.377  
0.043  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
11.966  
23.061  
40.00  
1,087.60  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.070  
4.143  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.940  
3.923  
15.00  
840.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.086  
39.060  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.352  
2.231  
20.00  
1,035.10  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.055  
2.558  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
17.354  
17.663  
6.50  
733.00  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.118  
5.366  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
4.270  
5.118  
20.00  
408.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.100  
1.286  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
12.286  
30.00  
615.50  
0.791  
13.065  
 
 
0.218  
4.530  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
27.843  
52.00  
842.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.231  
5.397  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.314  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.398  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.209  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.487  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.053  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.998  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
0.017  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.430  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.018  
 
 
0.018  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.920  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
0.005  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.210  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.022  
 
 
 
0.022  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.983  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
52.300  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.175  
0.176  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.358  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.148  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.445  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
0.003  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.243  
0.882  
1.107  
 
402.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.414  
0.761  
1.487  
 
401.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
0.017  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.187  
1.306  
3.749  
 
319.30  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.012  
 
 
0.020  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.328  
0.220  
0.329  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.697  
2.044  
1.692  
 
571.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.275  
0.094  
0.252  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.379  
 
1.215  
17.20  
360.60  
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.140  
8.50  
236.00  
 
 
 
 
0.030  
2.900  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.390  
2.20  
270.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.846  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.926  
0.40  
256.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.272  
6.10  
4,696.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.615  
10.10  
2,487.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.516  
 
296.10  
0.897  
2.371  
 
 
0.003  
1.555  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.177  
 
296.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.001  
0.615  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.817  
 
366.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.008  
3.000  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.595  
 
474.00  
 
 
 
 
0.014  
12.037  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9