ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 23 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
23 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
23 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
23 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
42.477  
 
 
 
 
 
 
0.275  
 
0.189  
 
 
 
0.189  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.100  
 
 
 
 
 
 
0.165  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
145.349  
21.840  
92.188  
 
498.00  
0.704  
98.733  
0.371  
102.804  
0.260  
94.905  
0.064  
0.105  
0.266  
 
0.435  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
209.720  
37.140  
122.280  
 
340.52  
4.330  
137.060  
 
20.170  
0.190  
46.000  
0.020  
0.060  
0.480  
0.170  
0.730  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
16.437  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.117  
0.117  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.970  
 
443.45  
 
 
 
 
0.111  
18.230  
 
0.818  
 
 
0.818  
0.010  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
57.190  
 
435.00  
 
 
 
 
 
13.350  
 
0.050  
 
0.200  
0.250  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.850  
 
438.90  
 
 
 
 
0.010  
38.510  
 
 
 
0.103  
0.103  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.606  
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.639  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
3.946  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.216  
 
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.219  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.540  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.101  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.816  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.237  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.838  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.647  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
67.600  
11.020  
27.489  
 
633.50  
0.646  
75.003  
0.546  
97.967  
0.082  
42.851  
0.000  
 
0.224  
 
0.224  
0.028  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
18.102  
7.608  
6.662  
6.50  
873.90  
0.216  
15.355  
0.353  
24.935  
0.064  
7.624  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
41.167  
 
30.270  
 
485.60  
0.516  
44.946  
0.956  
67.365  
0.121  
50.237  
 
0.378  
 
 
0.378  
0.043  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
9.600  
23.061  
 
1,047.60  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
4.073  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.940  
3.910  
 
825.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.046  
3.820  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.355  
2.214  
 
1,015.10  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.025  
2.503  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
17.161  
17.587  
 
726.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.342  
5.248  
 
0.023  
 
0.342  
0.365  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.940  
5.020  
 
388.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.050  
1.186  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
12.080  
 
585.50  
0.791  
13.065  
 
 
0.012  
4.312  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
27.692  
 
790.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.607  
5.166  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.314  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.398  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.210  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.487  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.053  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.017  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
 
0.017  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.451  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.018  
 
 
 
0.018  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.927  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.240  
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.983  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.206  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
52.500  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.175  
0.176  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.358  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.149  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.450  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.276  
0.713  
1.107  
 
402.60  
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.434  
0.726  
1.505  
 
401.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
 
0.016  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.198  
1.211  
3.770  
 
319.30  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.003  
 
 
0.011  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.325  
0.219  
0.329  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.637  
1.988  
1.692  
 
571.50  
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
0.009  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.266  
0.093  
0.253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.372  
 
1.214  
 
343.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.021  
 
 
0.021  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.140  
 
227.50  
 
 
 
 
0.030  
2.870  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.390  
 
268.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.849  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.926  
 
256.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.272  
47.10  
4,690.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.708  
 
2,477.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.520  
 
296.10  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.553  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.178  
 
296.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.614  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.820  
 
366.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.007  
2.990  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.600  
 
474.00  
 
 
 
 
0.019  
12.024  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9