ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 19 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
19 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
19 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
19 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
43.319  
 
 
 
 
 
 
0.267  
 
0.182  
 
 
 
0.182  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.300  
 
 
 
 
 
 
0.265  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
144.034  
22.675  
93.343  
 
498.00  
0.685  
96.136  
0.253  
101.248  
0.350  
93.622  
0.063  
 
0.255  
 
0.318  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
217.040  
40.900  
123.520  
 
329.72  
1.590  
136.630  
 
20.170  
0.680  
43.780  
0.010  
0.130  
0.490  
0.190  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.091  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.052  
0.052  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
27.400  
 
443.45  
 
 
 
 
0.493  
17.450  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
58.370  
 
427.00  
 
 
 
 
 
13.050  
 
0.050  
 
0.200  
0.250  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.720  
7.10  
438.90  
 
 
 
 
0.780  
37.710  
 
 
 
0.238  
0.238  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.606  
 
 
 
 
 
 
0.036  
 
0.026  
 
 
 
0.026  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.786  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.006  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.240  
 
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.186  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.562  
 
 
 
 
 
 
0.008  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.336  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
 
0.011  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.824  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.642  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
65.700  
11.760  
28.032  
 
633.50  
0.440  
72.886  
0.646  
95.056  
0.193  
42.457  
0.000  
 
0.164  
 
0.164  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
17.255  
7.432  
6.354  
 
604.40  
0.263  
14.431  
0.501  
23.225  
0.043  
7.236  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.367  
 
30.638  
 
485.60  
0.400  
43.366  
0.295  
65.297  
0.122  
49.781  
 
0.379  
 
 
0.379  
0.044  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
9.120  
22.008  
60.50  
977.20  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.750  
2.853  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
3.020  
3.721  
65.00  
803.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.505  
3.354  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.330  
2.292  
90.20  
1,010.10  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.195  
2.432  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
18.419  
16.162  
61.00  
668.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
1.831  
3.589  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.350  
4.581  
60.00  
608.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.148  
0.739  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
11.300  
80.50  
510.50  
0.791  
13.065  
 
 
0.281  
3.487  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
27.383  
110.00  
766.00  
10.246  
126.319  
 
 
1.385  
3.998  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.291  
48.00  
 
 
 
 
 
0.013  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.409  
17.00  
 
 
 
 
 
0.014  
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.211  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.477  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.049  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.067  
45.00  
 
 
 
 
 
0.062  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.504  
50.70  
 
 
 
 
 
0.320  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.927  
20.00  
 
 
 
 
 
0.008  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.120  
0.50  
 
 
 
 
 
0.097  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.991  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.200  
29.70  
 
 
 
 
 
0.284  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.370  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.139  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.460  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
0.002  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.176  
0.711  
1.114  
43.60  
402.60  
 
 
 
 
0.045  
0.095  
 
0.004  
 
 
0.004  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.473  
0.747  
1.550  
7.00  
401.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.187  
1.275  
3.822  
21.00  
319.30  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.002  
 
 
0.010  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.321  
0.220  
0.330  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.510  
1.959  
1.710  
 
571.50  
 
 
 
 
 
 
0.017  
0.014  
 
 
0.031  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.247  
0.094  
0.253  
 
 
 
 
 
 
0.001  
0.004  
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.324  
 
1.237  
 
343.40  
 
 
 
 
0.005  
0.018  
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.150  
6.20  
227.50  
 
 
 
 
0.030  
2.760  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.420  
 
268.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.865  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.932  
0.70  
256.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.322  
12.30  
4,632.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.755  
 
2,477.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.557  
7.80  
296.10  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.552  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.178  
7.80  
296.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.003  
0.606  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.838  
 
366.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.008  
2.963  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.600  
 
474.00  
 
 
 
 
0.019  
11.949  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9