ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 18 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
18 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
18 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
18 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
43.412  
 
 
 
 
 
 
0.276  
 
0.190  
 
 
 
0.190  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.200  
4.20  
 
 
 
 
 
0.265  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
144.253  
22.869  
93.509  
6.50  
498.00  
0.583  
95.451  
0.283  
100.995  
0.709  
93.273  
0.060  
 
0.255  
 
0.316  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
218.480  
41.200  
123.800  
4.50  
329.72  
2.620  
136.140  
0.070  
20.170  
0.960  
43.090  
0.010  
0.130  
0.430  
0.250  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.156  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.052  
0.052  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
27.020  
 
433.35  
 
 
 
 
0.585  
16.370  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
58.690  
13.00  
427.00  
 
 
 
 
0.520  
13.050  
 
0.200  
 
0.200  
0.400  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.210  
35.40  
431.80  
 
 
 
 
1.170  
36.930  
 
 
 
0.373  
0.373  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.606  
28.70  
 
 
 
 
 
0.090  
 
0.011  
 
 
 
0.011  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.829  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.030  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.240  
7.00  
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.186  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.574  
 
 
 
 
 
 
0.020  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.394  
 
 
 
 
 
 
0.064  
 
0.014  
 
 
 
0.014  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.826  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.257  
13.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.653  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
64.800  
11.880  
28.032  
15.50  
633.50  
0.461  
72.446  
1.553  
94.411  
0.275  
42.265  
0.000  
 
0.125  
 
0.125  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
17.220  
7.410  
6.332  
7.50  
804.40  
0.193  
14.168  
0.352  
22.724  
0.086  
7.193  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.089  
 
30.738  
5.70  
485.60  
0.460  
42.966  
 
65.002  
0.253  
49.628  
 
0.379  
 
 
0.379  
0.044  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
9.120  
21.271  
51.00  
916.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.945  
2.103  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
3.020  
3.284  
92.00  
738.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.575  
2.849  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.330  
2.134  
36.30  
919.90  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.153  
2.237  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
18.339  
14.373  
62.00  
607.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.090  
1.758  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.300  
4.435  
20.00  
548.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.009  
0.591  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
11.030  
70.00  
430.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.501  
3.206  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
26.013  
54.00  
656.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.384  
2.613  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.284  
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.398  
30.00  
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.210  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.472  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.049  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.007  
12.00  
 
 
 
 
 
0.012  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.186  
20.30  
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.920  
10.00  
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.030  
41.00  
 
 
 
 
 
0.077  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.991  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.200  
19.80  
 
 
 
 
 
0.384  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.376  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.137  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.463  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
0.002  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.163  
0.711  
1.074  
21.80  
359.00  
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
 
 
 
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.492  
0.753  
1.561  
17.00  
394.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.187  
1.280  
3.833  
27.70  
298.30  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.001  
 
 
0.009  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.321  
0.220  
0.330  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.472  
1.954  
1.742  
60.20  
571.50  
 
 
 
 
0.003  
 
0.031  
0.014  
 
 
0.045  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.248  
0.094  
0.252  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.324  
 
1.232  
14.20  
343.40  
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.150  
4.30  
221.30  
 
 
 
 
0.030  
2.730  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.490  
 
268.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.872  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.872  
13.80  
255.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.377  
15.40  
4,619.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.568  
7.10  
2,477.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.566  
18.30  
288.30  
0.897  
2.371  
 
 
0.001  
1.552  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.176  
18.30  
288.30  
0.083  
0.469  
 
 
0.004  
0.603  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.843  
40.90  
366.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.010  
2.956  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.600  
4.00  
474.00  
 
 
 
 
0.016  
11.931  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9