ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 17 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
17 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
17 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
17 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
43.878  
3.70  
 
 
 
 
 
0.276  
 
0.191  
 
 
 
0.191  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.100  
 
 
 
 
 
 
0.065  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.058  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
143.815  
23.069  
93.343  
6.80  
491.50  
0.649  
94.869  
0.271  
100.712  
0.538  
92.555  
0.054  
 
0.251  
 
0.305  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
220.280  
41.200  
123.800  
8.90  
325.22  
1.870  
136.000  
 
20.100  
1.240  
42.130  
0.010  
0.130  
0.480  
0.200  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.221  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.052  
0.052  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.550  
 
433.35  
 
 
 
 
0.874  
16.370  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
58.690  
26.00  
414.00  
 
 
 
 
0.500  
12.530  
 
0.200  
 
0.200  
0.400  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
 
0.90  
396.40  
 
 
 
 
0.720  
35.760  
 
 
 
0.562  
0.562  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.537  
 
 
 
 
 
 
0.025  
 
0.038  
 
 
 
0.038  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.871  
27.30  
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.042  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.240  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.186  
2.30  
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.574  
 
 
 
 
 
 
0.025  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.350  
 
 
 
 
 
 
0.042  
 
0.007  
 
 
 
0.007  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.824  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.825  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.653  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
64.600  
12.000  
27.911  
10.50  
618.00  
0.484  
71.985  
0.383  
92.857  
0.243  
41.990  
0.000  
 
0.154  
 
0.154  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
17.150  
7.388  
6.266  
11.50  
796.90  
0.196  
13.975  
0.322  
22.372  
0.042  
7.107  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.056  
 
30.730  
12.30  
479.90  
0.337  
42.507  
0.413  
65.002  
0.399  
49.375  
 
0.378  
 
 
0.378  
0.043  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.900  
20.393  
16.00  
865.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.128  
1.158  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
3.020  
2.777  
31.00  
646.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.006  
2.274  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.320  
2.018  
2.00  
883.60  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.035  
2.084  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
18.865  
14.325  
 
545.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
1.668  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.185  
4.435  
20.00  
528.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.020  
0.582  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.540  
 
360.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.091  
2.705  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.676  
 
602.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.003  
2.229  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.276  
47.00  
 
 
 
 
 
0.021  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.377  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.207  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.470  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.048  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.998  
21.00  
 
 
 
 
 
0.022  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.176  
7.20  
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.915  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.960  
 
 
 
 
 
 
0.037  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.998  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.202  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.100  
10.00  
 
 
 
 
 
0.084  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.376  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
 
0.010  
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.135  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.467  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
0.006  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
1.090  
0.711  
1.070  
13.30  
337.20  
 
 
 
 
0.004  
0.046  
 
0.003  
 
 
0.003  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.508  
0.758  
1.564  
7.00  
377.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.208  
1.297  
3.843  
13.00  
270.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.001  
 
 
0.009  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.322  
0.220  
0.329  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.450  
1.962  
1.785  
37.20  
511.30  
 
 
 
 
 
 
 
0.031  
 
 
0.031  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.248  
0.093  
0.251  
 
 
 
 
 
 
0.001  
0.002  
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.317  
 
1.227  
26.50  
329.20  
 
 
 
 
0.003  
0.008  
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.150  
2.50  
217.00  
 
 
 
 
0.030  
2.700  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.490  
1.20  
268.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.877  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.927  
0.70  
241.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.377  
32.00  
4,604.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.476  
12.00  
2,470.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.568  
14.80  
270.00  
0.897  
2.371  
 
 
0.002  
1.551  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.173  
14.80  
270.00  
0.897  
0.469  
 
 
0.004  
0.599  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.829  
8.30  
325.30  
1.999  
18.679  
 
 
0.014  
2.946  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.600  
20.00  
470.00  
 
 
 
 
0.031  
11.914  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9