ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 15 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
15 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
15 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
15 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
44.158  
 
 
 
 
 
 
0.310  
 
0.225  
 
 
 
0.225  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.300  
 
 
 
 
 
 
0.066  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.059  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
143.815  
23.470  
93.674  
 
484.70  
0.730  
93.612  
0.301  
100.174  
0.359  
91.789  
0.063  
 
0.228  
 
0.291  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
223.520  
41.400  
124.020  
 
316.32  
1.050  
135.370  
0.070  
20.030  
0.620  
40.430  
0.010  
0.130  
0.490  
0.190  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.352  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.117  
0.117  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.370  
 
388.85  
 
 
 
 
0.058  
15.260  
 
0.043  
 
 
0.043  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
59.210  
1.00  
388.00  
 
 
 
 
0.050  
12.030  
 
0.200  
 
0.200  
0.400  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
 
0.50  
362.10  
 
 
 
 
0.340  
34.320  
 
 
 
0.562  
0.562  
0.300  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.583  
 
 
 
 
 
 
0.039  
 
0.029  
 
 
 
0.029  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.913  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.090  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.248  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.186  
 
 
 
 
 
 
0.022  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.574  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.321  
 
 
 
 
 
 
0.012  
 
0.006  
 
 
 
0.006  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.828  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.261  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.825  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.670  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
64.500  
12.520  
27.850  
 
607.50  
0.298  
71.179  
0.323  
91.865  
0.104  
41.616  
0.000  
0.121  
0.136  
 
0.256  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
16.975  
7.212  
6.222  
2.50  
785.40  
0.192  
13.615  
0.323  
21.638  
0.096  
7.023  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.010  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
38.495  
 
30.362  
 
458.50  
0.436  
41.413  
 
63.320  
0.100  
48.737  
 
 
 
 
 
0.043  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
9.000  
20.271  
10.50  
849.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.129  
0.902  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.988  
2.777  
 
615.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.062  
2.240  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.210  
2.014  
3.00  
881.60  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.039  
2.019  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
19.399  
14.587  
9.50  
545.50  
11.301  
248.795  
 
 
0.192  
1.668  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.170  
4.483  
 
508.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.532  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.380  
15.00  
360.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.171  
2.523  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.713  
8.00  
602.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.040  
2.186  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.246  
 
 
 
 
 
 
0.021  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.377  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.205  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.460  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.046  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.978  
20.50  
 
 
 
 
 
0.012  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.176  
15.50  
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.915  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.900  
 
 
 
 
 
 
0.077  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.998  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.202  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.400  
3.00  
 
 
 
 
 
0.184  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.388  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.132  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.474  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.972  
0.710  
1.070  
11.30  
323.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.000  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.508  
0.769  
1.585  
19.00  
370.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.187  
1.332  
3.864  
13.00  
257.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.013  
 
 
0.021  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.322  
0.221  
0.329  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.416  
1.954  
1.865  
7.20  
474.10  
 
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
0.006  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.247  
0.095  
0.249  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.309  
 
1.222  
21.80  
302.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.160  
 
238.80  
 
 
 
 
0.030  
2.650  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.490  
 
267.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.895  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.927  
 
238.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.578  
5.00  
4,571.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.429  
 
2,458.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.573  
 
241.50  
0.897  
2.371  
 
 
0.002  
1.550  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.167  
 
241.50  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.591  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.817  
 
293.80  
1.999  
18.679  
 
 
0.004  
2.921  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.575  
 
440.00  
 
 
 
 
0.019  
11.871  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9