ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 12 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
12 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
12 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
12 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
44.344  
 
 
 
 
 
 
0.312  
 
0.226  
 
 
 
0.226  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.500  
 
 
 
 
 
 
0.564  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.057  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
143.596  
24.405  
93.674  
32.10  
480.70  
0.565  
91.546  
0.265  
99.279  
1.231  
90.245  
0.062  
 
0.255  
 
0.317  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
226.760  
41.500  
124.360  
16.20  
312.22  
1.600  
132.800  
0.080  
19.880  
1.300  
37.880  
0.010  
0.130  
0.490  
0.190  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.744  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.117  
0.117  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.460  
 
387.65  
 
 
 
 
0.071  
15.010  
 
 
 
 
 
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
60.720  
2.00  
387.00  
 
 
 
 
0.100  
11.980  
 
0.200  
 
0.200  
0.400  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
56.570  
19.20  
314.80  
 
 
 
 
0.600  
31.900  
 
 
 
0.561  
0.561  
 
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.560  
 
 
 
 
 
 
0.022  
 
0.012  
 
 
 
0.012  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
9.997  
6.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.129  
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.256  
 
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.120  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.585  
 
 
 
 
 
 
0.025  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.204  
 
 
 
 
 
 
0.102  
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.263  
4.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.688  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
63.800  
13.160  
27.911  
9.40  
603.10  
0.408  
69.999  
0.327  
90.994  
0.263  
41.163  
0.000  
 
0.114  
 
0.114  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
16.975  
6.992  
5.984  
12.50  
756.90  
0.142  
13.090  
0.295  
20.666  
0.146  
6.725  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.009  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
38.278  
 
29.460  
26.00  
454.40  
0.287  
40.053  
0.207  
62.586  
0.736  
48.331  
 
 
 
 
 
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.860  
20.087  
22.50  
801.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.106  
0.463  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.940  
2.506  
18.00  
540.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.078  
1.918  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.168  
1.960  
14.00  
866.10  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.068  
1.786  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
20.540  
14.212  
41.00  
473.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.255  
1.131  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.125  
4.532  
50.00  
493.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.467  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.000  
50.00  
325.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.311  
2.110  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.788  
8.00  
575.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
2.018  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.238  
8.00  
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.388  
20.00  
 
 
 
 
 
0.025  
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.199  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.447  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.043  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.889  
6.20  
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.964  
21.30  
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.920  
40.00  
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.730  
20.00  
 
 
 
 
 
0.037  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.998  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.500  
20.20  
 
 
 
 
 
0.284  
 
0.001  
 
 
0.259  
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.358  
 
 
 
 
 
 
0.049  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.129  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.453  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.937  
0.707  
1.078  
52.80  
312.60  
 
 
 
 
0.029  
 
 
0.006  
 
 
0.006  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.551  
0.790  
1.610  
30.00  
351.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
0.013  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.260  
1.391  
3.906  
28.00  
244.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.006  
 
 
0.014  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.339  
0.223  
0.330  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.405  
1.993  
1.882  
21.20  
441.70  
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.247  
0.097  
0.249  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.309  
 
1.220  
21.20  
269.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.150  
 
214.50  
 
 
 
 
0.090  
2.550  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.500  
 
267.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.905  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.927  
 
238.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.651  
18.40  
4,531.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.522  
6.20  
2,458.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.588  
12.30  
231.60  
0.897  
2.371  
 
 
0.000  
1.545  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.165  
12.30  
231.60  
0.083  
0.469  
 
 
0.005  
0.584  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.838  
8.70  
285.20  
1.999  
18.679  
 
 
0.033  
2.908  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.575  
20.00  
428.00  
 
 
 
 
0.081  
11.822  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9