ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 11 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
11 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
11 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
11 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
45.086  
 
 
 
 
 
 
0.270  
 
0.185  
 
 
 
0.185  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.100  
 
 
 
 
 
 
0.664  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.057  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
142.500  
24.605  
92.848  
5.80  
448.60  
0.492  
90.981  
0.289  
99.014  
0.533  
88.952  
0.063  
 
0.293  
 
0.356  
0.077  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
226.760  
41.500  
124.020  
 
296.02  
0.930  
131.310  
0.080  
19.800  
0.620  
36.570  
0.010  
0.130  
0.430  
0.250  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
17.875  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
26.460  
 
352.75  
 
 
 
 
0.119  
14.940  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
61.140  
 
385.00  
 
 
 
 
 
11.880  
 
0.200  
 
0.200  
0.400  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
56.570  
19.00  
295.60  
 
 
 
 
0.470  
31.300  
 
 
 
0.562  
0.562  
0.400  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.560  
 
 
 
 
 
 
0.053  
 
0.020  
 
 
 
0.020  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.129  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.256  
10.00  
 
 
 
 
 
0.170  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.120  
 
 
 
 
 
 
0.030  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.579  
 
 
 
 
 
 
0.020  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.116  
 
 
 
 
 
 
0.087  
 
0.008  
 
 
 
0.008  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.263  
2.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.688  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
63.800  
13.400  
27.790  
4.80  
593.70  
0.355  
69.591  
0.311  
90.667  
0.160  
40.901  
0.000  
 
0.191  
 
0.191  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
16.975  
6.882  
5.858  
13.50  
744.40  
0.152  
12.948  
0.326  
20.371  
0.325  
6.580  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.009  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
38.165  
 
28.558  
5.60  
428.40  
0.259  
39.767  
0.100  
62.379  
0.057  
47.594  
 
 
 
 
 
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.820  
20.026  
10.00  
779.20  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.107  
0.357  
0.020  
0.013  
 
0.107  
0.140  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.940  
2.443  
25.00  
522.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.076  
1.840  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
2.136  
1.901  
35.40  
852.10  
0.089  
15.557  
 
1.700  
0.083  
1.718  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
20.929  
13.999  
26.00  
432.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.167  
0.876  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.110  
4.581  
10.00  
443.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.040  
0.467  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.700  
5.00  
275.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.111  
1.799  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.863  
12.00  
567.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
2.018  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.246  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.367  
20.00  
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.193  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.445  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.043  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.889  
6.50  
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.942  
16.70  
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.915  
70.00  
 
 
 
 
 
0.026  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.700  
15.00  
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
0.998  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.202  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.500  
6.60  
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.174  
0.175  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.310  
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.128  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.450  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.914  
0.706  
1.056  
6.30  
259.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.562  
0.795  
1.624  
3.00  
321.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
0.009  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.260  
1.404  
3.921  
4.10  
216.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.007  
 
 
0.015  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.339  
0.223  
0.330  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.390  
2.021  
1.890  
43.20  
420.50  
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
0.009  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.246  
0.098  
0.248  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.306  
 
1.220  
31.40  
248.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.170  
 
214.50  
 
 
 
 
0.100  
2.460  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.500  
 
267.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.905  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.926  
 
214.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.560  
23.10  
4,512.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.476  
5.00  
2,452.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.592  
10.30  
219.30  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.545  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.161  
10.30  
219.30  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.579  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.813  
 
276.50  
1.999  
18.679  
 
 
0.005  
2.875  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.500  
25.00  
408.00  
 
 
 
 
0.071  
11.741  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9