ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 9 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
9 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
9 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
9 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
45.457  
1.10  
 
 
 
 
 
0.268  
 
0.182  
 
 
 
0.182  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
28.500  
10.20  
 
 
 
 
 
0.363  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.056  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
140.843  
24.939  
92.518  
 
442.80  
0.505  
90.123  
0.287  
98.396  
0.200  
87.365  
0.064  
0.017  
0.291  
 
0.372  
0.076  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
226.040  
41.500  
124.360  
2.60  
294.92  
4.080  
128.830  
 
19.640  
0.960  
34.990  
0.010  
0.130  
0.480  
0.200  
0.820  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
18.136  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
27.020  
 
336.05  
 
 
 
 
0.073  
14.750  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
62.080  
16.00  
384.00  
 
 
 
 
0.300  
11.480  
 
0.200  
 
1.150  
1.350  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
56.700  
0.30  
253.70  
 
 
 
 
0.220  
30.230  
 
 
 
0.562  
0.562  
0.400  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.467  
23.20  
 
 
 
 
 
0.063  
 
0.007  
 
 
 
0.007  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.081  
0.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.142  
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.128  
 
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
3.104  
 
 
 
 
 
 
0.022  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.568  
 
 
 
 
 
 
0.020  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
4.970  
38.40  
 
 
 
 
 
0.073  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.834  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.273  
12.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.702  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
63.800  
13.960  
27.911  
18.50  
588.90  
0.397  
68.897  
0.325  
90.044  
0.371  
40.554  
0.000  
 
0.161  
 
0.161  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
16.380  
6.728  
5.300  
60.50  
667.40  
0.194  
12.651  
0.358  
19.718  
0.019  
5.984  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.008  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
38.937  
38.937  
28.112  
 
422.80  
0.279  
39.292  
0.101  
62.068  
0.164  
47.434  
 
0.062  
 
 
0.062  
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.480  
19.964  
60.60  
759.20  
2.200  
80.286  
 
70.876  
0.122  
0.205  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.860  
2.155  
7.00  
413.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.003  
1.522  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.838  
1.765  
7.30  
810.50  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.039  
1.564  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
21.235  
13.684  
5.00  
369.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.477  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
3.043  
4.679  
10.00  
433.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.427  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.600  
12.00  
255.00  
0.791  
13.065  
 
 
0.101  
1.577  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.713  
40.00  
493.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.270  
1.746  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.253  
28.00  
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.367  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.191  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.442  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.042  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.889  
24.00  
 
 
 
 
 
0.022  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.932  
21.60  
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.895  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.700  
9.00  
 
 
 
 
 
0.077  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.013  
52.50  
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.800  
9.20  
 
 
 
 
 
0.184  
 
0.259  
0.001  
 
 
0.260  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.304  
 
 
 
 
 
 
0.049  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.125  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.450  
 
 
 
 
 
 
0.030  
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.880  
0.695  
1.056  
 
245.50  
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.572  
0.801  
1.641  
 
302.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.302  
1.436  
3.953  
 
207.50  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.007  
 
 
0.015  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.341  
0.222  
0.331  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.393  
2.013  
1.900  
 
377.30  
 
 
 
 
 
 
 
0.036  
 
 
0.036  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
 
0.098  
0.250  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.304  
 
1.222  
 
211.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
 
0.016  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.180  
9.50  
214.50  
 
 
 
 
0.100  
2.250  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.500  
4.30  
267.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.905  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.930  
 
238.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.350  
1.30  
4,469.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
26.849  
 
2,447.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.610  
 
206.80  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.545  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.160  
 
206.80  
0.083  
0.469  
 
 
0.001  
0.575  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.803  
 
239.80  
1.999  
18.679  
 
 
0.005  
2.855  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.418  
 
353.00  
 
 
 
 
0.181  
11.622  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9