ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 7 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
7 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
7 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
7 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
44.344  
 
 
 
 
 
 
0.269  
 
0.183  
 
 
 
0.183  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
27.900  
0.30  
 
 
 
 
 
0.063  
 
0.106  
 
 
 
0.106  
0.056  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
140.443  
25.339  
87.403  
7.80  
371.60  
0.605  
89.044  
0.292  
97.788  
0.911  
81.358  
0.063  
0.103  
0.291  
 
0.457  
0.075  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
226.040  
41.600  
123.150  
65.60  
275.12  
3.070  
127.060  
0.080  
19.560  
3.070  
31.850  
0.010  
0.130  
0.480  
0.150  
0.770  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
18.397  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
28.030  
 
336.05  
 
 
 
 
0.099  
14.590  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
64.520  
38.00  
357.00  
 
 
 
 
0.350  
10.980  
 
0.200  
 
1.150  
1.350  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
57.580  
3.80  
249.40  
 
 
 
 
0.090  
29.920  
 
 
 
0.563  
0.563  
0.400  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.329  
 
 
 
 
 
 
0.034  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.124  
15.50  
 
 
 
 
 
0.032  
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.090  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.128  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.766  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.557  
15.00  
 
 
 
 
 
0.076  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
4.838  
14.00  
 
 
 
 
 
0.085  
 
0.007  
 
 
 
0.007  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.838  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.273  
1.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.838  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.707  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
64.400  
14.440  
27.429  
23.40  
556.50  
0.410  
68.073  
0.319  
89.394  
0.403  
39.697  
0.000  
 
0.196  
 
0.196  
0.038  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
15.400  
6.706  
5.210  
34.50  
600.40  
0.244  
12.290  
0.471  
18.943  
0.019  
5.856  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.008  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
39.608  
39.608  
27.226  
5.50  
369.60  
0.323  
38.680  
0.104  
61.642  
0.202  
46.450  
 
0.369  
 
 
0.369  
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.260  
20.087  
44.50  
680.00  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.083  
0.002  
0.013  
 
0.013  
0.028  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.860  
2.174  
11.00  
406.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.025  
1.511  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.756  
1.661  
19.30  
776.40  
0.089  
15.557  
 
1.700  
0.055  
1.442  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
21.721  
13.810  
25.00  
364.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.477  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.938  
4.776  
30.00  
423.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.017  
0.427  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.410  
30.00  
233.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
0.033  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.564  
14.00  
453.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.047  
1.476  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.268  
20.00  
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.367  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.190  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.445  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.042  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.859  
22.00  
 
 
 
 
 
0.012  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.836  
20.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.008  
 
 
0.008  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.920  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.019  
 
 
0.019  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.530  
6.50  
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.013  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.600  
59.60  
 
 
 
 
 
0.451  
 
0.001  
 
 
0.225  
0.226  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.256  
 
 
 
 
 
 
0.025  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.124  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.406  
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.812  
0.686  
1.060  
 
223.70  
 
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
0.006  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.600  
0.815  
1.662  
 
297.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
0.013  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.365  
1.473  
3.994  
 
189.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.028  
 
 
0.036  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.341  
0.223  
0.337  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.393  
2.033  
1.995  
7.20  
377.30  
 
 
 
 
 
 
0.061  
0.027  
 
 
0.088  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.246  
0.104  
0.251  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.309  
 
1.238  
 
211.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.200  
2.50  
205.00  
 
 
 
 
0.100  
2.060  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.470  
21.40  
261.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.909  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.932  
2.30  
238.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.322  
8.70  
4,462.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
27.133  
5.50  
2,443.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.625  
 
206.80  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.544  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.161  
 
206.80  
0.083  
0.469  
 
 
0.001  
0.573  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.786  
31.20  
233.50  
1.999  
18.679  
 
 
0.014  
2.817  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.397  
 
353.00  
 
 
 
 
0.181  
11.239  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9