ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 6 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
6 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
6 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
6 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
44.715  
23.40  
 
 
 
 
 
0.298  
 
0.212  
 
 
 
0.212  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
28.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.057  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
140.443  
25.540  
87.086  
7.20  
363.80  
0.708  
88.439  
0.337  
97.496  
1.857  
80.446  
0.061  
0.103  
0.291  
 
0.456  
0.007  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
224.960  
41.600  
121.000  
15.80  
209.52  
3.800  
124.700  
0.080  
19.480  
1.760  
28.780  
0.010  
0.130  
0.480  
0.150  
0.770  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
18.528  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
28.090  
 
335.35  
 
 
 
 
0.099  
14.490  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
68.230  
10.00  
319.00  
 
 
 
 
0.200  
10.630  
 
0.050  
 
1.150  
1.200  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.090  
48.00  
245.60  
 
 
 
 
0.110  
29.820  
 
 
 
0.581  
0.581  
 
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.306  
28.60  
 
 
 
 
 
0.129  
 
0.027  
 
 
 
0.027  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.103  
10.20  
 
 
 
 
 
0.096  
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.116  
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.136  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.766  
14.80  
 
 
 
 
 
0.059  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.501  
 
 
 
 
 
 
0.020  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
4.765  
2.00  
 
 
 
 
 
0.061  
 
0.006  
 
 
 
0.006  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.840  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.277  
2.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.838  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.715  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
65.300  
14.640  
27.250  
6.40  
533.10  
0.455  
67.662  
0.502  
89.075  
1.286  
39.294  
0.000  
 
0.140  
 
0.141  
0.027  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
14.840  
6.706  
5.210  
8.50  
565.90  
0.186  
12.046  
0.327  
18.465  
0.037  
5.837  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.008  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.040  
40.040  
27.226  
25.50  
364.10  
0.369  
38.357  
0.124  
61.539  
0.290  
46.248  
 
0.368  
 
 
0.368  
0.041  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
8.100  
20.209  
37.50  
635.50  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.083  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.860  
2.164  
30.00  
395.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.367  
1.486  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.732  
1.615  
107.20  
757.10  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.304  
1.387  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
22.079  
13.873  
36.00  
339.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.477  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.923  
4.776  
40.00  
393.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
0.065  
0.410  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.420  
20.00  
203.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
0.033  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.564  
36.00  
439.00  
10.246  
126.319  
 
 
0.158  
1.429  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.276  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.367  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
0.007  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.188  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.445  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.042  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.849  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.847  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.941  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
 
0.026  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.530  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.013  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.204  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.400  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.174  
0.175  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.232  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.124  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.401  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.807  
0.678  
1.067  
 
223.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.614  
0.820  
1.676  
 
297.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.406  
1.501  
4.031  
 
189.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.033  
 
 
0.041  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.341  
0.224  
0.337  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
0.013  
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.375  
2.047  
2.084  
62.30  
370.10  
 
 
 
 
 
 
 
0.027  
 
 
0.027  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.246  
0.107  
0.251  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.319  
 
1.240  
11.60  
211.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
 
0.014  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.210  
24.50  
202.50  
 
 
 
 
0.120  
1.960  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.460  
 
240.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.909  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.932  
41.50  
236.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.322  
18.00  
4,454.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
27.276  
34.80  
2,438.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.637  
2.00  
206.80  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.544  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.162  
2.00  
206.80  
0.083  
0.469  
 
 
0.001  
0.572  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.772  
60.20  
202.30  
1.999  
18.679  
 
 
 
2.804  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.397  
45.00  
353.00  
 
 
 
 
0.049  
11.057  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9