ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 5 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
5 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
5 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
5 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
44.344  
 
 
 
 
 
 
0.315  
 
0.230  
 
 
 
0.230  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
28.200  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.057  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
139.444  
25.740  
85.872  
 
356.60  
0.986  
87.730  
0.357  
97.159  
0.500  
78.590  
0.064  
0.103  
0.285  
 
0.452  
0.074  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
222.440  
41.600  
120.160  
 
193.72  
2.720  
120.910  
0.180  
19.400  
0.080  
27.020  
0.010  
0.130  
0.480  
0.150  
0.770  
0.160  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
18.658  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
28.150  
 
325.65  
 
 
 
 
0.118  
14.300  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.009  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
66.910  
 
309.00  
 
 
 
 
 
10.430  
 
0.050  
 
1.150  
1.200  
0.120  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
295.000  
 
58.590  
 
197.60  
 
 
 
 
0.010  
29.710  
 
 
 
0.862  
0.862  
0.400  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.213  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.027  
 
 
 
0.027  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.116  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.144  
 
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.004  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.721  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.501  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
4.715  
 
 
 
 
 
 
0.049  
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.840  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.277  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.715  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
65.900  
14.720  
26.132  
 
526.70  
0.554  
67.227  
0.698  
88.574  
0.049  
38.008  
0.000  
 
0.138  
 
0.138  
0.027  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
14.840  
6.684  
5.192  
 
557.40  
0.247  
11.860  
0.448  
18.138  
0.001  
5.800  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.008  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.056  
40.056  
27.138  
 
338.60  
0.480  
37.987  
0.538  
61.415  
0.114  
45.958  
 
0.369  
 
 
0.369  
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
7.755  
20.332  
3.20  
598.00  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.083  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.892  
1.812  
 
365.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
 
1.119  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.700  
1.323  
 
649.90  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.015  
1.083  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
22.214  
14.062  
2.50  
303.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.477  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.810  
4.728  
 
353.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.353  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.440  
5.00  
183.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
0.033  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
25.453  
 
403.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
1.271  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.284  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
0.009  
 
 
0.013  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.377  
 
 
 
 
 
 
0.015  
 
0.008  
0.004  
 
 
0.012  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.189  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.447  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.042  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.849  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.847  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.969  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.530  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
0.023  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.013  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.206  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
53.600  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.274  
0.275  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.232  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.124  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.404  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.768  
0.662  
1.067  
 
223.70  
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
0.004  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.628  
0.820  
1.687  
 
297.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.009  
 
 
0.009  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.396  
1.510  
4.073  
 
189.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.011  
 
 
0.019  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.342  
0.224  
0.350  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.012  
 
 
0.012  
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.337  
2.058  
2.112  
 
307.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
0.013  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.247  
0.108  
0.253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.283  
 
1.254  
 
200.20  
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.203  
 
178.00  
 
 
 
 
0.100  
1.840  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.470  
 
240.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.905  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.910  
 
195.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.285  
30.80  
4,436.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
27.468  
3.00  
2,403.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.647  
 
204.80  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.544  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.162  
 
204.80  
0.083  
0.469  
 
 
 
0.571  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.772  
 
142.10  
1.999  
18.679  
 
 
0.011  
2.804  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.264  
 
308.00  
 
 
 
 
0.011  
11.008  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9