ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 1 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
1 เธกเธด.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
1 เธกเธด.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
1 เธกเธด.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
45.734  
4.20  
 
 
 
 
 
0.291  
 
0.205  
 
 
 
0.205  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
29.000  
11.40  
 
 
 
 
 
0.264  
 
0.107  
 
 
 
0.107  
0.057  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
135.445  
27.209  
86.479  
 
347.40  
0.447  
84.896  
0.339  
95.807  
0.625  
76.644  
0.070  
0.103  
0.281  
 
0.454  
0.078  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
217.920  
40.700  
122.280  
 
187.02  
2.440  
111.290  
1.540  
18.210  
0.060  
25.450  
0.010  
0.130  
0.490  
0.150  
0.780  
0.170  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
19.181  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.116  
0.116  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
 
 
29.160  
 
295.60  
 
 
 
 
0.040  
13.620  
 
0.086  
 
 
0.086  
0.089  
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
73.790  
 
307.00  
 
 
 
 
 
10.330  
 
0.050  
 
2.000  
2.050  
0.130  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
 
 
62.750  
 
186.30  
 
 
 
 
0.310  
29.480  
 
 
 
1.992  
1.992  
0.050  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
5.213  
19.30  
 
 
 
 
 
0.059  
 
0.004  
 
 
 
0.004  
0.010  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
10.187  
1.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.194  
1.50  
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.006  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
3.168  
7.80  
 
 
 
 
 
0.026  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
 
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.736  
2.50  
 
 
 
 
 
0.036  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.518  
2.00  
 
 
 
 
 
0.025  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
4.561  
 
 
 
 
 
 
0.049  
 
0.009  
 
 
 
0.009  
0.005  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.842  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.285  
30.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.825  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.730  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
68.300  
15.440  
26.482  
 
517.00  
0.440  
65.228  
0.582  
85.998  
0.100  
37.600  
0.000  
 
0.188  
 
0.188  
0.029  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
14.530  
6.530  
5.246  
 
548.90  
0.142  
11.129  
0.539  
16.645  
0.019  
5.778  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.009  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
40.100  
40.100  
27.314  
 
338.60  
0.325  
36.411  
0.550  
59.236  
0.290  
45.313  
 
0.369  
 
 
0.369  
0.042  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
7.066  
20.674  
 
586.80  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.083  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
3.020  
2.184  
 
341.50  
3.571  
134.000  
 
34.878  
 
1.119  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.524  
1.374  
 
646.70  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.009  
1.022  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
23.407  
15.787  
 
263.50  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.477  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.675  
4.854  
10.00  
353.50  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.353  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
9.520  
 
178.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
0.033  
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
26.088  
 
403.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
1.271  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.337  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
0.005  
 
 
0.010  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.388  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
0.009  
 
 
0.016  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.190  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.452  
 
 
 
 
 
 
0.016  
 
0.018  
 
 
 
0.018  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.044  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
3.889  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
0.017  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.858  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
0.976  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
0.005  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.600  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.023  
 
 
 
0.023  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.013  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.208  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
54.600  
4.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.173  
0.174  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
1.184  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.123  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.390  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.762  
0.618  
1.078  
27.80  
223.70  
 
 
 
 
0.013  
 
 
0.004  
 
 
0.004  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
2.618  
0.837  
1.732  
 
292.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
4.406  
1.596  
4.219  
 
189.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.013  
 
 
0.021  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.359  
0.223  
0.364  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.116  
2.084  
2.157  
 
307.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
 
0.014  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.253  
0.108  
0.256  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.308  
 
1.275  
 
200.20  
 
 
 
 
 
 
 
0.008  
 
 
0.008  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
9.300  
 
174.50  
 
 
 
 
0.040  
1.500  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.470  
 
239.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
0.914  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
0.914  
 
182.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.304  
 
4,405.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
28.153  
 
2,375.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
0.870  
 
204.80  
0.897  
2.371  
 
 
0.004  
1.110  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.182  
 
204.80  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.566  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
0.800  
 
142.10  
1.999  
18.679  
 
 
0.012  
2.758  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.271  
 
308.00  
 
 
 
 
0.178  
10.469  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.002  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9