ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 22 เน€เธกเธฉเธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
22 เน€เธก.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
22 เน€เธก.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
22 เน€เธก.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
54.007  
 
 
 
 
 
 
0.243  
 
0.157  
 
 
 
0.157  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
38.960  
 
 
 
 
 
 
0.041  
 
0.111  
 
 
 
0.111  
0.071  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
132.646  
39.263  
99.614  
 
166.00  
0.381  
60.765  
0.424  
81.292  
0.151  
62.842  
0.064  
0.307  
0.235  
 
0.605  
0.095  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
200.440  
54.560  
144.530  
 
59.60  
0.930  
62.630  
0.240  
14.010  
 
9.910  
0.010  
0.130  
0.380  
0.160  
0.680  
0.200  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
26.196  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.193  
0.193  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
47.580  
 
 
 
 
199.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
120.450  
 
123.00  
 
 
 
 
 
6.300  
 
0.200  
 
1.000  
1.200  
0.130  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
 
 
122.530  
7.50  
1,927.31  
 
 
 
 
0.260  
422.530  
 
 
 
1.414  
1.414  
0.070  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
6.091  
2.00  
 
 
 
 
 
0.066  
 
0.079  
 
 
 
0.079  
0.011  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
11.704  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.031  
 
 
 
0.031  
0.012  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.760  
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.007  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
4.260  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.005  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.889  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.607  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.482  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.008  
 
 
 
0.008  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.914  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.430  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.944  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.870  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
73.600  
22.360  
33.615  
 
181.70  
0.218  
46.191  
0.503  
61.478  
0.059  
32.405  
0.000  
0.122  
0.307  
 
0.430  
0.039  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
13.460  
6.620  
6.882  
 
331.70  
0.043  
7.863  
 
9.586  
 
5.463  
0.010  
 
 
 
0.010  
0.012  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
34.248  
34.248  
29.279  
 
164.30  
0.146  
22.492  
0.157  
42.738  
0.288  
36.433  
 
0.229  
 
 
0.229  
0.051  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
5.060  
23.341  
 
153.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.007  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.060  
3.030  
 
899.40  
3.571  
134.000  
 
34.878  
 
0.431  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.236  
1.611  
 
194.30  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.001  
0.543  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
24.303  
24.613  
 
80.00  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.312  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.675  
4.874  
 
47.00  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.013  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.500  
 
5.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
 
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
32.724  
 
105.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
0.093  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
2.924  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
0.086  
 
 
0.090  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.461  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.181  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.558  
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.067  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.403  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.019  
 
 
0.019  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
1.964  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
1.224  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.830  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.020  
 
 
 
0.020  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.021  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.278  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
63.760  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.044  
0.289  
 
 
0.333  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
0.890  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.143  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.381  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.824  
0.745  
1.209  
11.10  
43.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
3.354  
1.156  
2.204  
10.30  
44.70  
 
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
 
0.014  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
5.591  
2.460  
5.271  
9.00  
38.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.019  
 
 
0.027  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.551  
0.229  
0.557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.637  
2.709  
3.652  
 
43.90  
 
 
 
 
 
 
 
0.043  
 
 
0.043  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.341  
0.188  
0.327  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.666  
 
1.645  
 
37.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
0.002  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
14.730  
 
26.00  
 
 
 
 
 
0.450  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.590  
 
102.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
1.049  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
1.049  
 
68.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.377  
17.90  
4,233.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
38.102  
 
2,344.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
1.223  
 
118.10  
0.897  
2.371  
 
 
 
1.023  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.239  
 
118.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.365  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
1.142  
 
34.30  
1.999  
18.679  
 
 
0.008  
2.284  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.893  
 
80.00  
 
 
 
 
0.019  
4.699  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9