ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 16 เน€เธกเธฉเธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
16 เน€เธก.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
16 เน€เธก.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
16 เน€เธก.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
55.268  
4.60  
 
 
 
 
 
0.238  
 
0.152  
 
 
 
0.152  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
39.660  
 
 
 
 
 
 
0.043  
 
0.111  
 
 
 
0.111  
0.072  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
134.446  
40.714  
102.420  
 
166.00  
0.398  
58.578  
0.569  
78.868  
0.220  
62.063  
0.062  
0.308  
0.479  
 
0.849  
0.097  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
202.650  
49.680  
149.320  
 
59.60  
1.180  
54.560  
0.090  
8.470  
 
9.910  
0.010  
0.130  
0.330  
0.060  
0.530  
0.200  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
27.425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.143  
0.143  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
55.120  
 
 
 
 
227.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
129.030  
 
123.00  
 
 
 
 
 
6.300  
 
0.400  
 
1.000  
1.400  
0.130  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
 
 
130.860  
0.07  
1,919.46  
 
 
 
 
0.050  
421.900  
 
 
 
1.436  
1.436  
0.070  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
6.209  
 
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
 
 
 
 
0.011  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
11.950  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.024  
 
 
 
0.024  
0.012  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.830  
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.007  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
4.432  
 
 
 
 
 
 
0.035  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.005  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.851  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.618  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.643  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
0.007  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.936  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.458  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.944  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
1.935  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
73.360  
23.380  
36.118  
 
181.70  
0.252  
44.737  
0.509  
58.707  
0.016  
32.187  
0.000  
0.125  
0.279  
 
0.404  
0.041  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
13.370  
7.300  
7.256  
 
331.70  
0.059  
7.666  
0.220  
8.761  
 
5.463  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.013  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
33.238  
33.238  
29.098  
 
164.30  
0.243  
21.513  
0.397  
41.126  
0.240  
 
 
0.229  
 
 
0.229  
0.051  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
5.080  
23.763  
 
153.70  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.007  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.048  
3.125  
 
899.40  
3.571  
134.000  
 
34.878  
 
0.431  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.214  
1.528  
45.50  
182.00  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.043  
0.411  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
24.256  
25.254  
 
80.00  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.014  
0.298  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.795  
23.763  
 
47.00  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.013  
 
0.011  
 
0.013  
0.024  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.740  
 
5.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
 
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
34.181  
 
105.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
0.093  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
3.234  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
0.039  
 
 
0.043  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.503  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.180  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.621  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
0.015  
 
 
0.016  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.072  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.473  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.027  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
1.252  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.900  
35.00  
 
 
 
 
 
0.049  
 
 
 
 
 
 
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.036  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.293  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
 
0.007  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
65.760  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.044  
0.289  
 
 
0.333  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
0.890  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.149  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.381  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.744  
0.792  
1.268  
 
32.10  
 
 
 
 
 
 
 
0.012  
 
 
0.012  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
3.403  
1.218  
2.301  
 
34.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
0.011  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
5.688  
2.594  
5.466  
 
29.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.012  
 
 
0.020  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.602  
0.235  
0.588  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.742  
2.771  
3.784  
 
37.60  
 
 
 
 
 
 
 
0.015  
 
 
0.015  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.364  
0.198  
0.347  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.749  
 
1.718  
 
34.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.011  
 
 
0.011  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
15.399  
 
26.00  
 
 
 
 
 
0.430  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.650  
 
102.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
1.089  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
1.146  
10.00  
68.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.505  
 
4,215.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
39.525  
 
2,344.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
1.271  
 
118.10  
0.897  
2.371  
 
 
0.003  
0.993  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.242  
 
118.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.002  
0.349  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
1.197  
 
34.30  
1.999  
18.679  
 
 
0.027  
2.178  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.914  
 
73.00  
 
 
 
 
0.024  
4.579  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9