ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 10 เน€เธกเธฉเธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
10 เน€เธก.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
10 เน€เธก.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
10 เน€เธก.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
56.524  
 
 
 
 
 
 
0.293  
 
0.207  
 
 
 
0.207  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
40.500  
 
 
 
 
 
 
0.184  
 
0.111  
 
 
 
0.111  
0.073  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
135.645  
43.617  
105.732  
 
166.00  
0.485  
56.433  
0.380  
75.840  
0.167  
61.565  
0.048  
0.226  
0.489  
 
0.763  
0.098  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
202.820  
49.960  
153.350  
1.80  
59.20  
2.100  
54.260  
0.040  
8.110  
0.490  
9.680  
0.010  
0.390  
0.320  
0.070  
0.790  
0.200  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
28.605  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.158  
0.158  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
61.550  
 
 
 
 
34.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
137.710  
 
80.00  
 
 
 
 
 
5.400  
 
0.600  
 
1.100  
1.700  
0.130  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
 
 
139.770  
0.07  
1,919.02  
 
 
 
 
 
421.700  
 
 
 
1.458  
1.458  
0.070  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
6.414  
 
 
 
 
 
 
0.073  
 
0.039  
 
 
 
0.039  
0.011  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
12.265  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.029  
 
 
 
0.029  
0.013  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.872  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.007  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
4.456  
 
 
 
 
 
 
0.035  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.005  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.782  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.669  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.687  
 
 
 
 
 
 
0.018  
 
0.012  
 
 
 
0.012  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.958  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.487  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.944  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
2.062  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
72.380  
24.260  
38.516  
 
181.70  
0.221  
43.371  
0.312  
56.818  
0.031  
31.584  
0.000  
0.127  
0.308  
 
0.435  
0.042  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
13.460  
7.498  
8.004  
 
331.70  
0.065  
7.339  
 
8.280  
 
5.336  
0.010  
0.178  
 
 
0.189  
0.014  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
33.338  
33.338  
29.188  
 
164.30  
0.232  
20.199  
0.291  
39.350  
0.436  
32.716  
 
0.229  
 
 
0.229  
0.051  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
5.740  
24.201  
22.40  
136.20  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.077  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.081  
3.198  
 
89.00  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.018  
0.425  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.224  
1.511  
 
 
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.001  
0.366  
0.002  
0.002  
 
0.001  
0.005  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
24.495  
25.682  
 
80.00  
11.301  
248.795  
 
144.956  
 
0.270  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.870  
5.186  
 
47.00  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.013  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
10.960  
 
5.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
 
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
36.214  
 
105.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
0.093  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
3.460  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
0.002  
 
 
0.006  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.545  
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
0.008  
0.003  
 
 
0.011  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.177  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.698  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
0.002  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.077  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
2.123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
1.280  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.013  
 
 
 
0.013  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
4.960  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.030  
 
 
 
0.030  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.036  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.305  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
0.002  
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
67.760  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.044  
0.168  
 
 
0.212  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
0.896  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.153  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.394  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.762  
0.824  
1.336  
 
26.80  
 
 
 
 
 
 
 
0.021  
 
 
0.021  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
3.462  
1.284  
2.399  
 
24.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.010  
 
 
0.010  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
5.940  
2.738  
5.633  
 
25.60  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.018  
 
 
0.026  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.612  
0.249  
0.618  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
 
0.006  
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.783  
2.871  
3.856  
 
37.60  
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.375  
0.211  
0.369  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
0.003  
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.827  
 
1.789  
 
34.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.015  
 
 
0.015  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
15.590  
 
26.00  
 
 
 
 
 
0.430  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.700  
 
98.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
1.121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
1.176  
 
58.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.560  
 
4,212.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
40.528  
 
2,333.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
1.332  
 
118.10  
0.897  
2.371  
 
 
 
0.975  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.246  
 
118.10  
0.083  
0.469  
 
 
0.003  
0.334  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
1.243  
 
34.30  
1.999  
18.679  
 
 
0.019  
2.060  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.929  
 
73.00  
 
 
 
 
0.024  
4.449  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9