ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
ประจำวันที่ 5 เน€เธกเธฉเธฒเธขเธ™ 2562   
  
ลำ
ดับ
ที่
อ่างเก็บน้ำ
ที่ตั้ง
ความจุ
ของอ่าง
เก็บน้ำ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ความจุ
ระดับ
ต่ำสุด
(ล้าน
ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปริมาณ
ฝน
(มม.)
ปริมาณ
ฝน
สะสม
(มม.)
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายจากอ่างฯ
5 เน€เธก.เธข 2562
อำเภอ
จังหวัด
สูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีแล้ง
ปี 48
(ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบัน
5 เน€เธก.เธข 2562
(ล้าน ลบ.ม.)
สูงสุด
ปี 48
5 เน€เธก.เธข 2562
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
รายวัน
สะสม
อุปโภค-บริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)
การ
เกษตร
(ล้าน ลบ.ม.)
อุตสาห
กรรม
(ล้าน ลบ.ม.)
รักษา
ระบบ
นิเวศน์
(ล้าน ลบ.ม.)
รวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ระเหย
+รั่วซึม
(ล้าน ลบ.ม.)
     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
1
บางพระ
ศรีราชา
ชลบุรี
117.000  
12.060  
 
 
57.887  
 
 
 
 
 
 
0.243  
 
0.157  
 
 
 
0.157  
0.086  
2
คลองหลวง รัชชโลทร
เกาะจันทร์
ชลบุรี
98.000  
2.950  
 
 
40.220  
 
 
 
 
 
 
0.183  
 
0.111  
 
 
 
0.111  
0.072  
3
หนองปลาไหล
ปลวกแดง
ระยอง
163.750  
13.500  
137.245  
44.875  
106.094  
 
158.90  
0.432  
54.080  
0.395  
73.756  
0.804  
59.054  
0.074  
0.215  
0.518  
 
0.807  
0.098  
4
คลองประแสร์
วังจันทร์
ระยอง
295.000  
20.000  
200.500  
50.520  
157.160  
 
57.40  
0.440  
53.820  
 
7.680  
0.440  
8.160  
0.010  
0.280  
0.280  
0.100  
0.670  
0.210  
5
คลองพระสทึง
วังสมบูรณ์
สระแก้ว
65.000  
4.000  
 
 
29.617  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.249  
0.249  
 
6
ขุนด่านปราการชล
เมือง
นครนายก
224.000  
4.520  
67.510  
 
 
 
 
100.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
คลองสียัด
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
420.000  
30.000  
 
 
145.260  
 
80.00  
 
 
 
 
 
5.400  
 
0.200  
 
1.100  
1.300  
0.130  
8
นฤบดินทรจินดา
นาดี
ปราจีนบุรี
295.000  
19.500  
 
 
146.960  
 
1,918.80  
 
 
 
 
0.070  
421.450  
 
 
 
1.384  
1.384  
0.080  
     อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ
1
หนองค้อ
ศรีราชา
ชลบุรี
21.400  
1.000  
 
 
6.437  
 
 
 
 
 
 
0.091  
 
0.034  
 
 
 
0.034  
0.011  
2
มาบประชัน
บางละมุง
ชลบุรี
16.600  
0.720  
 
 
11.893  
 
 
 
 
 
 
0.006  
 
0.025  
 
 
 
0.025  
0.012  
3
ชากนอก
บางละมุง
ชลบุรี
7.030  
0.400  
 
 
4.802  
 
 
 
 
 
 
0.017  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.007  
4
หนองกลางดง
ศรีราชา
ชลบุรี
7.650  
0.280  
 
 
4.472  
 
 
 
 
 
 
0.035  
 
0.030  
 
 
 
0.030  
0.005  
5
ห้วยสะพาน
ศรีราชา
ชลบุรี
3.840  
0.300  
 
 
2.736  
 
 
 
 
 
 
0.014  
 
0.010  
 
 
 
0.010  
0.004  
6
ห้วยขุนจิต
บางละมุง
ชลบุรี
4.800  
0.250  
 
 
1.674  
 
 
 
 
 
 
0.025  
 
0.017  
 
 
 
0.017  
0.003  
7
บ้านบึง
บ้านบึง
ชลบุรี
10.979  
2.800  
 
 
5.672  
 
 
 
 
 
 
0.018  
 
0.012  
 
 
 
0.012  
0.006  
8
มาบฟักทอง 1
บางละมุง
ชลบุรี
1.230  
0.250  
 
 
0.970  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
มาบฟักทอง 2
บางละมุง
ชลบุรี
1.980  
0.400  
 
 
1.510  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
ห้วยตู้ 1
สัตหีบ
ชลบุรี
1.500  
0.300  
 
 
0.923  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
ห้วยตู้ 2
สัตหีบ
ชลบุรี
2.970  
0.520  
 
 
2.166  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
ดอกกราย
ปลวกแดง
ระยอง
71.400  
3.000  
71.680  
24.860  
39.789  
 
177.90  
0.202  
42.121  
0.413  
55.265  
0.016  
30.845  
0.000  
0.128  
0.300  
 
0.429  
0.043  
13
คลองระโอก
แกลง
ระยอง
19.650  
0.486  
13.610  
7.608  
8.582  
 
270.00  
0.020  
7.121  
 
8.196  
 
5.336  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.014  
14
คลองใหญ่
ปลวกแดง
ระยอง
40.100  
3.000  
32.939  
32.939  
28.558  
 
150.80  
0.208  
19.055  
0.153  
38.342  
0.431  
30.370  
 
0.228  
 
 
0.228  
0.051  
15
เขาระกำ
เมือง
ตราด
47.690  
0.800  
46.987  
5.860  
24.649  
 
47.80  
2.200  
80.286  
 
70.876  
 
0.013  
0.020  
0.013  
 
0.013  
0.046  
0.013  
16
ด่านชุมพล
บ่อไร่
ตราด
5.600  
0.480  
7.000  
2.102  
3.222  
43.00  
77.00  
3.571  
134.000  
 
34.878  
0.079  
0.107  
 
0.002  
 
0.002  
0.004  
0.002  
17
บ้านมะนาว
บ่อไร่
ตราด
2.350  
0.750  
2.860  
1.240  
1.462  
 
296.50  
0.890  
15.557  
 
1.700  
0.022  
0.321  
0.002  
0.002  
 
0.022  
0.026  
0.001  
18
ห้วยแร้ง
เมือง
ตราด
36.800  
3.344  
41.939  
24.495  
25.896  
16.50  
79.00  
11.301  
248.795  
 
144.956  
0.135  
0.135  
 
0.023  
 
0.014  
0.037  
0.014  
19
วังปลาหมอ
เมือง
ตราด
6.630  
0.600  
7.818  
2.915  
5.274  
 
32.00  
0.402  
27.833  
 
10.500  
 
0.002  
 
0.011  
 
0.002  
0.013  
0.002  
20
คลองสะพานหิน
-
ตราด
20.000  
0.500  
21.190  
 
11.150  
 
5.00  
0.791  
13.065  
 
 
 
 
 
0.005  
 
0.007  
0.012  
0.007  
21
คลองโสน
บ่อไร่
ตราด
65.000  
2.480  
72.515  
 
37.314  
 
91.00  
10.246  
126.319  
 
 
 
0.093  
 
0.025  
 
0.015  
0.040  
0.015  
22
ท่ากะบาก
เมือง
สระแก้ว
7.300  
0.250  
 
 
3.510  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
0.012  
 
 
0.016  
 
23
คลองสามสิบ
เขาฉกรรจ์
สระแก้ว
5.700  
1.140  
 
 
3.577  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
0.008  
0.001  
 
 
0.009  
 
24
ช่องกล่ำบน
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.270  
0.055  
 
 
0.178  
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
 
 
 
 
25
ช่องกล่ำล่าง
วัฒนานคร
สระแก้ว
2.200  
0.200  
 
 
0.730  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
26
คลองทราย
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.176  
0.035  
 
 
0.080  
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
27
คลองเกลือ
วัฒนานคร
สระแก้ว
5.500  
0.800  
 
 
4.497  
 
 
 
 
 
 
0.003  
 
 
 
 
 
 
 
28
ห้วยชัน
วัฒนานคร
สระแก้ว
4.000  
0.860  
 
 
2.144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
 
29
เขารัง
อรัญประเทศ
สระแก้ว
3.720  
0.120  
 
 
1.312  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
0.005  
 
30
ห้วยยาง
ตาพระยา
สระแก้ว
60.000  
4.000  
 
 
5.090  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.050  
 
 
 
0.050  
 
31
ห้วยตะเดียน
ตาพระยา
สระแก้ว
10.000  
0.200  
 
 
1.051  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
 
0.005  
 
32
ห้วยเขาดิน
คลองหาด
สระแก้ว
1.400  
0.100  
 
 
0.314  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
พระปรง
วัฒนานคร
สระแก้ว
97.000  
4.000  
 
 
68.890  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.044  
0.168  
 
 
0.212  
 
34
คลองส้มป่อย
วัฒนานคร
สระแก้ว
1.500  
0.100  
 
 
0.908  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.004  
 
 
 
0.004  
 
35
คลองพันโป้
วัฒนานคร
สระแก้ว
0.275  
0.054  
 
 
0.158  
 
 
 
 
 
 
0.002  
 
 
 
 
 
 
 
36
คลองตาด้วง
ตาพระยา
สระแก้ว
2.700  
0.100  
 
 
0.399  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
 
0.001  
 
37
ทรายทอง
เมือง
นครนายก
2.000  
0.120  
0.794  
0.872  
1.382  
 
5.20  
 
 
 
 
 
 
 
0.021  
 
 
0.021  
0.001  
38
คลองโบด
เมือง
นครนายก
3.910  
0.050  
3.489  
1.352  
2.473  
 
4.00  
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
0.001  
39
ห้วยปรือ
เมือง
นครนายก
8.300  
0.120  
6.131  
2.895  
5.748  
 
8.20  
 
 
 
 
 
 
0.008  
0.034  
 
 
0.042  
0.001  
40
สีเสียด
ปากพลี
นครนายก
1.140  
0.050  
0.634  
0.261  
0.630  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005  
 
 
0.005  
 
41
วังบอน
ปากพลี
นครนายก
6.900  
0.200  
4.787  
2.941  
3.900  
 
19.40  
 
 
 
 
 
 
 
0.007  
 
 
0.007  
0.001  
42
วังม่วง
ปากพลี
นครนายก
0.800  
0.050  
0.389  
0.223  
0.381  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
คลองกลาง
ปากพลี
นครนายก
3.100  
0.100  
1.871  
 
1.828  
 
24.20  
 
 
 
 
 
 
 
0.001  
 
 
0.001  
 
44
คลองระบม
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
55.500  
7.800  
55.500  
 
16.060  
 
21.50  
 
 
 
 
0.080  
0.430  
 
 
 
 
 
 
45
ลาดกระทิง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4.200  
0.200  
 
 
1.730  
 
78.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
ลุ่มน้ำโจน 16
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.970  
0.168  
 
 
1.169  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
ลุ่มน้ำโจน 2
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
1.960  
0.160  
 
 
1.220  
 
54.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
คลองศาลทราย
เขาคิชฌกูฎ
จันทบุรี
10.000  
1.000  
 
 
4.259  
27.00  
4,160.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
คลองพระพุทธ
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
70.510  
0.990  
 
 
41.385  
18.40  
2,333.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
เขาอีโต้ 1
เมือง
ปราจีนบุรี
2.900  
0.050  
3.109  
2.768  
1.373  
 
79.00  
0.897  
2.371  
 
 
 
0.963  
0.011  
 
 
 
0.011  
0.000  
51
เขาอีโต้ 2
เมือง
ปราจีนบุรี
0.390  
0.029  
0.409  
0.395  
0.244  
 
79.00  
0.083  
0.469  
 
 
0.003  
0.319  
 
0.002  
 
 
0.002  
0.000  
52
ทับลาน
นาดี
ปราจีนบุรี
2.200  
0.500  
2.752  
2.458  
1.292  
 
34.30  
1.999  
18.679  
 
 
0.016  
1.970  
0.005  
0.004  
 
 
0.009  
0.000  
53
คลองไม้ปล้อง
เมือง
ปราจีนบุรี
10.700  
0.110  
 
 
4.924  
 
42.00  
 
 
 
 
0.024  
4.342  
 
 
 
0.078  
0.078  
0.000  
ที่มา : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9