กรอกรหัส
Username :
Password :

ขณะนี้กำลังทดสอบระบบบริการจองห้องประชุม Online ของ ศูนย์สารสนเทศ สชป.8 ซึ่งยังไม่อนุญาตให้ใช้งาน ( สงวนลิขสิทธิ์ )

 

วันที่ 15/09/2019
ห้องประชุม ช่วงเช้า
08.30-12.00
พักกลางวัน ช่วงบ่าย
13.00-16.30
ห้องประชุมที่ 1
 
ห้องประชุมที่ 2
ห้องประชุมที่ 3
ห้องประชุมที่ 4