รายงานการทดสอบอุปกรณ์ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้

รายงานจากห้องประชุมใหญ่จริงวันที่ 14 พค. 62

รายงานจากห้องควบคุมจากระบบใหญ่ของ กรมชลประทาน รวม 2 แห่ง (แต่ไม่ออกห้องประชุมใหญ่ )

รายงานจากห้องทดสอบจากของ ฝ่ายไฟฟ้าฯ สชป.8 สนทนากับเครื่องพีซีด้วยกันรวม 2 แห่ง

รายงานจากห้องทดสอบจากของ ฝ่ายไฟฟ้าฯ สชป.8 ใช้สนทนากับเครื่องมือถือประจำตัวรวม 4 เครื่อง

ชุดติดตั้งตามสเปคที่ ผส.ชป.8 แจ้งมา

ชุดติดตั้งตามที่ทีมงานใช้ทดสอบโดยเปลี่ยนไมค์ให้เหมาะสมกับสถานที่