งานเกษียณอายุราชการ

นางบุญเอื้อม บุตรจู     ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ส2
นางสุมลฑา แก้วอรสาน     ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 และ โรงแรมดาราบุรี  วันที่ 25 - 29 กันยายน 2557

หน้าที่ 1     หน้าที่ 2     หน้าที่ 3     หน้าที่ 4     หน้าที่ 5     หน้าที่ 6