( ยังไม่ได้ทำการ login กรุณาคลิก next )
 หน้าเว็บไซต์ใหม่ สชป.8  ( http://www.rid8.go.th )

พัฒนาโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8 เบอร์โทร. 0-4435-4773
 (
เพื่อความสมบูรณ์ควรใช้กับ Microsoft Expolrer v.6 ขึ้นไป ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )