มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
anired06_next.gif
คลิกดูแฟ้มภาพและบรรยากาศกิจกรรมเมื่อ 21 พ.ค. 2559   ( anired06_next.gifดูคลิปวิดีโอในงาน )

ครั้งที่ 1 anired06_next.gifข้อมูลของวันที่ 27 ก.พ. 59 (รวม ก-ง.)  ,  ครั้งที่ 2 anired06_next.gifข้อมูลของวันที่ 21 ก.พ. 59 (ห้อง ค.)

anired06_next.gifคลิกดแฟ้มเก็ปประวัติข้อมูลพื้นฐาน/รายงานการเก็บข้อมูลของ นร.ชั้น ป.7 ค. ( 2521 )

( ภาพเด็กนักเรียนชั้น ป.7 ห้อง ค. ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 42 คน )
 

ปรับปรุงล่าสุด


E-mail:machine8-006@hotmail.com
( หมายเหตุฝากไฟล์นี้เป็นข้อมูลเฉพาะของ วัชระ ดางาม ไว้ชั่วคราว )