ขณะนี้ท่านกำลังชมการแพร่ภาพสดผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตจาก กรมชลประทาน  ( Rid Stremming )
 
หากมีปัญหาในการรับชม กรุณาติดต่อที่ 0-2241-0020  ต่อ 2468  หรือ  0-4435-5773


 

การแพร่ภาพสดผ่านระบบเครือข่าย VPN  ( Rid Stremming )

ท่านกำลังชม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 8