คู่มือการประกอบหัวสาย LAN ( RJ-45 Capping )

3d_whitebg_e_click.gif

 ทำความรู้จักกับการใช้งาน JOOMLA สำหรับผู้ดูแลระบบ ( 7 ต.ค. 56 )

3d_whitebg_e_click.gif

 ทำความรู้จักกับการใช้งาน JOOMLA เบื้องต้น ( 7 ต.ค. 56 )

3d_whitebg_e_click.gif

 ทำความรู้จักกับระบบเครือข่ายภายในเบื้องต้น ( 14 ส.ค. 56 )

3d_whitebg_e_click.gif

 ทำความรู้จักกับแผนภูมิระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน ( 17 ต.ค. 54 )

3d_whitebg_e_click.gif

 E-Learning การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 เบื้องต้นและเทคนิคอื่นๆโดยทั่วไป

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนการตั้งค่า ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์(Computer Name) และ ชื่อกลุ่มเครือข่าย(Workgroup) สำหรับWindows7

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนการตั้งค่า ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์(Computer Name) และ ชื่อกลุ่มเครือข่าย(Workgroup) สำหรับWindowsXP

3d_whitebg_e_click.gif

 ทำความรู้จักกับระบบ VOIP ( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 หลักการทำงานเบื้องต้นของโทรศัพท์ระบบ VOIP ( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 ระบบ 10 Gigabit Ethernet ในระบบสาย LAN และสาย Fiber Optics( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 3G ไม่อาจแทนที่ Fixed Line( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 IP PBX หัวใจสำคัญของ Unified Communication ในการสื่อสารระหว่างสำนักงานยุคนี้และยุคหน้า( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 Hosted IP PBX และสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนเลือกใช้งาน( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 wireless-N กับความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเลือกใช้งาน( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 VoIP Tip & Trick เรื่องน่ารู้ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 เรื่องน่ารู้ของเทคโนโลยีล่าสุด Wireless-N( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 5 สิ่งควรรู้กับความเข้าใจที่ถูกต้องของบริการ VoIP ( 17 ต.ค. 53 )

3d_whitebg_e_click.gif

 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ สำหรับตู้กลางโทรศัพท์ภายใน

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนการตรวจสอบอาการเสียของสายและสัญญาณโทรศัพท์ภายในและภายนอกของตนเอง 

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนข้อสังเกตุการตรวจรับผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์ ต่างๆ 

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนการเซ็ทเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานเครื่อข่ายภายในของตนเอง 

3d_whitebg_e_click.gif

 ขั้นตอนนี้กระทำเพื่อให้เครื่อข่ายภายในติดต่อ-สื่อสารกันได้ 

3d_whitebg_e_click.gif

 การตั้งชื่อ กลุ่มคอมพิวเตอร์ใช้งาน และ ชื่อผู้ใช้งาน เพื่อการใช้งานเครือข่ายร่วมกัน

3d_whitebg_e_click.gif

 การตั้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อใช้ระบบเครือข่าย VPN

3d_whitebg_e_click.gif

 การเรียงลำดับขาของหัวเชื่อมต่อ LAN หัวแจ็ค RJ-45 

3d_whitebg_e_click.gif

 ระบบ 10 Gigabit Ethernet ในระบบสาย LAN และสาย Fiber Optics

3d_whitebg_e_click.gif

 IP PBX หัวใจสำคัญของ Unified Communication ในการสื่อสารระหว่างสำนักงานยุคนี้และยุคหน้

3d_whitebg_e_click.gif

 ปัญหาของสายสัญญาณ LAN

3d_whitebg_e_click.gif

 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายล่าช้า

3d_whitebg_e_click.gif

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องราช

3d_whitebg_e_click.gif

 ความรู้พื้นฐานในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3d_whitebg_e_click.gif
โดย ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ สชป. 8