นายวัชระ  ดางาม
   ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
( ฟ.ท.ชป.8 )
 
ปฏิบัติงานหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
( ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาฯในสถานประกอบการ )

 

 

 

 

 

 


 

 

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193,0-4435-4147 E-mail : commu6@ji-net.com
พัฒนาโดย
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8
( เบอร์โทร 0-4435-4773 )