แผนภูมิการต่อใช้้งานระบบเครือข่าย Vpn

       

 

   

ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193 E-mail : commu6@ji-net.com

 ตรวจสอบ speed ที่ใช้อยู่ขณะนี้ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
 
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ