ข้อเมนูหลัก
ผู้บริหารโครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง
นายธนกิจ นิ่มวิญญา
หน่วยงานภายใน
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการชลประทานจังหวัด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการก่อสร้าง
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าเยี่ยม


Visitors Counter
Download
ราคากลาง
สวัสดิการบ้านพักรับรองเขื่อนห้วยหลวง
ติดต่อ คุณสาธิต สินพานิช 0896176777

 

ข้อมูลน้ำ ณ 24 ธันวาคม 2556

ปริมาณน้ำ 85.805 ล้าน ลบ.ม. (ระดับ +199.870 ม.รทก.) คิด เป็น 63.29% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 135.567 ล้าน ลบ.ม.

ส่งน้ำสนับสนุนระบบนิเวศน์(หนองประจักษ์) จำนวน 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปี 2555 ในเวลาเดียวกัน 36.19 ล้าน ลบ.ม.

ส่งน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้งปี 2556/2557 จำนวน 0.216 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำฝนที่สถานีตรวจวัดหัวงานโครงการฯ จำนวน 0.00 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 0.00 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำสูบจากอ่างฯ (ประปา) จำนวน 0.085 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำสูญเสียจากการระเหย+รั่วซึมจากอ่างฯ 0.094 ล้าน ลบ.ม.

 

 

 

ประมวลภาพการประชุม JMC วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการฯ ห้วยหลวง
 

โครงการฯ ห้วยหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดดารชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการฯ ห้วยหลวง โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกรรมการ และ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง สำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/2557 และได้ข้อสรุปว่า ขอให้เกษตรกรอำเภอกุดจับ และอำเภอเมืองอุดรธานี ปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรตามที่จังหวัดและโครงการฯ ห้วยหลวง จัดสรร ให้ ไม่ควรปลูกเกินตามจำนวนพื้นที่ที่จัดสรรน้ำ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และโครงการฯ ห้วยหลวง จะเริ่มปล่อยน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ในเขตรับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (อ.เมืองอุดรธานี) ก่อน และในวันดังกล่าวผู้ว่าฯ อุดรธานีจะเดินทางมาเป็นประธานพิธีแจกพันธุ์ข้าวและหว่านข้าวนาปรังด้วย

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ลงนามถวายพระพร เนืองในวัน 12 สิงหา มหาราชินี ณ หน้าอาคารอเนกประสงค์ สชป.5
ผู้ว่าฯ อุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัย ปี 2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ เขื่อนห้วยหลวง
จุดที่ผู้ว่าฯ อุดรธานี และคณะเข้าตรวจเยี่ยม มี 3 จุด คือ สถานีKH103หมู่ บ้าน PK (ถนนอุดร-หนองคาย), เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และ เขื่อนห้วยหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ประชุม JMC วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (รายงานการประชุม)
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
ภาพบริเวณสถานีสูบน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ ในเขตอำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อส่งน้ำลงลำห้วยหลวง ไปยังแหล่งน้ำบริเวณเขื่อนระบายห้วยหลวงเดิม (ขรน.) ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้อยู่ท้ายเขื่อนห้วยหลวงไปตามลำน้ำประมาณ 7 กิโลเมตร และแหล่งน้ำมีพื้นที่ประมาณ 237 ไร่ ขณะนี้สภาพในแหล่งน้ำแห้งขอด ไม่สามารถทำการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาได้ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ ใช้ผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอกุดจับ มีผู้ใช้น้ำประปาประมาณ 2,000 ครัวเรือน จะต้องใช้ปริมาณน้ำประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มส่งน้ำวันที่ 2 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2556
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำและดูกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง (20 มีนาคม 2556)

1.บริเวณงานขุดช่องลัดอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

2.บริเวณงานขุดลอกร่องชักน้ำประปาบ้านโคกสะอาด

 
ประมวลภาพ การดูงานของ รธบ. พร้อมคณะ ณ เขื่อนห้วยหลวง ( 17 มีนาคม 2556 )

รธบ. พร้อมคณะ ดูงาน ณ เขื่อนห้วยหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 , ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง พร้อมคณะจากโครงการชลประทานภายในเขต สชป.5 ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รธบ. พร้อมดูงาน 3 จุด หลักๆ ดังนี้

1.งานก่อสร้างอาคารเรือนประทับแรม

2.งานขุดลอกช่องลัดห้วยหลวง

3.งานขุดลอกร่องชักน้ำประปาบ้านโคกสะอาด

1.บริเวณงานก่อสร้างอาคารเรือนประทับแรม

2.งานขุดลอกช่องลัดห้วยหลวง

3.งานขุดลอกร่องชักน้ำประปาบ้านโคกสะอาด

วันที่ 14 มีนาคม 2556 นายธนกิจ นิ่มวิญญา ผอ.คบ.ห้วยหลวง พร้อมด้วย นายจเร เอกดำรงค์ ฝจน.คบ.ห้วยหลวง , นายโกศล ถาวรวัตร์ ฝสบ.คบ.3 พร้อมคณะ ออกพื้นที่งานกิจกรรมการก่อสร้างและพื้นที่สระน้ำประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ พื้นที่บริเวณงานเรือขุดช่องลัดอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

 


   
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
*****เว็บไซค์โครงการฯ ห้วยหลวง อยู่ระหว่างปรับปรุง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ที่ตั้ง 500 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร/โทรสาร.0-4224-5540-1

ผู้จัดทำ/ดูแลเว็บไชต์ : huailuang@hotmail.com

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 500 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 TEL.0-4224-5540-1 วิสัยทัศน์"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "