โครงการฯห้วยหลวง 500 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 TEL.0-4224-5540-1 วิสัยทัศน์ "พัฒนาและจัดการน้ำ สนับสนุนการผลิต การเกษตร การอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง"
เมนูหลักคลังความรู้กลาง
รอบรู้เรื่องน้ำและการเกษตรกับชลประทาน
Water for All
สารคดีทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูทอก...น้ำตกเจ็ดสี...จ.หนองคาย
สาระน่ารู้ทั่วไป
ประโยชน์ของงาดำ (ที่มา learners.in.th)
คลังความรู้ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
คลิป VDO เรื่อง เทคโนโลยีกำจัดขยะและน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
กิจกรมม ฝ่าย / งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Down load File
แผนการปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงรุกอ่างฯ ห้วยหลวง แบบบูรณาการปี 2556
จเร เอกดำรงค์
 
ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานโครงการฯ 1 สิงหาคม 2556
จเร เอกดำรงค์
 
ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน ฝ่ายฯ ที่ 3 (ครั้งที่ 4/2553)
โกศล ถาวรวัตร์
 
กิจกรรมถางป่าริมคลองและกำจัดวัชพืช
โกศล ถาวรวัตร์
 
ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ครั้งที่ 1/2553
พจน์ สังขมุรินทร
 
ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ ณ ศาลาวัดบ้านหัวขัว
พจน์ สังขมุรินทร์
 
ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ ณ ศาลาวัดบ้านป่อง
พจน์ สังขมุรินทร์
 
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ฝ่ายฯ ที่ 3
โกศล ถาวรวัตร์
 
ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำ ฝ่ายฯ ที่ 2
พจน์ สังขมุรินทร์