ผู้อำนวยการ


นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อํานวยการ
โครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๐

งานปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๑
images by free.in.th

 

 

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายห้วยวังแคน (ห้วยค้อ)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายห้วยวังแคน(ห้วยค้อ) คลิกรายละเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ

Photo.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. นายจารึก วัฒนาโกศัย

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 คลิกรายละเอียด

ส่งมอบฝายห้วยคะนาน ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

489701.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 มอบหมายให้ นายศุภกรณ์ แก้วแกมแข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
เป็นผู้แทนส่งมอบฝายห้วยคะนาน คลิกรายละเอียด

KM โครงการก่อสร้าง

เกี่ยวกับองค์กร
ความรู้ทั่วไป
ค้นหา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์