ผู้อำนวยการ


นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อํานวยการ
โครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๐

งานปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

 

 

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ประชุมครั้งที่ 10/2560

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

สำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง คลิกรายละเอียด

ประชุมครั้งที่ 9/2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง คลิกรายละเอียด

ประชุมครั้งที่ 8/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

สำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง คลิกรายละเอียด

KM โครงการก่อสร้าง

เกี่ยวกับองค์กร
ความรู้ทั่วไป
ค้นหา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์