ผู้อำนวยการ


นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อํานวยการ
โครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๐

งานปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

 

 

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส่งมอบ-รับมอบงาน ฝายป่ายางห้วยน้ำลาย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

สำนักงานชลประทานที่5 มอบหมายให้ นายศุภกรณ์ แก้วแกมแข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

จัดพิธีส่งมอบ-รับมอบ งานฝายป่ายางห้วยน้ำลาย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย คลิกรายละเอียด

ต้อนรับคณะกปร. ในการติดตามดูงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายราเชน ศิลปะรายะ ผคส.5 พร้อม กส.1ชป.5 พค.ชป.5, วศ.คป.บึงกาฬ,

สบ.2 คป.บึงกาฬ  และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกปร. ในการติดตามดูงาน

อ่านเพิ่มเติม »

ส่งมอบ-รับมอบโอนงาน ฝายห้วยกาหม

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5
โดย นายราเชน ศิลปะรายะ ผคส.5 มอบหมายให้ นายกษิดิ์เดช ชูหนู กส.3 ชป.5
ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและส่งมอบ-รับมอบโอนงาน ฝายห้วยกาหม
ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย งบประมาณปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

KM โครงการก่อสร้าง

เกี่ยวกับองค์กร
ความรู้ทั่วไป
ค้นหา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์