ผู้อำนวยการ


นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อํานวยการ
โครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๐

งานปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
งานปี ๒๕๖๑
images by free.in.th

 

 

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

fplg31.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมคณะ ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว คลิกรายละเอียด

ประชุมครั้งที่ 6/2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00น. นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 พร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้างานคลิกรายละเอียด

เข้าติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายราเชน ศิลปะรายะ ผคส.5 พร้อมด้วยนายไกรยุทธ คำบัว กส.1 ชป.5

ได้ร่วมต้อนรับ นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา ผวศ.ปพ และนายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ผู้อำนวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ 22 สำนักงาน กปร. และคณะ เข้าติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวคลิกรายละเอียด

KM โครงการก่อสร้าง

เกี่ยวกับองค์กร
ความรู้ทั่วไป
ค้นหา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์