โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 5
กิโลเมตรที่ 118 .นิตโย ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130  โทรศัพท์ : 042-745490
ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ : กลุ่มงานวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง e-mail: const25@rid.go.th