โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 5
ตู้ ปณ.3 ปทจ. หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ : 0-4231-4050 โทรสาร : 0-4231-4050
ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ : โครงการก่อสร้าง 1 e-mail: cons1@rid5.net