ตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่2 งานศึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

วันจันทร์ที่ 26 สิงห

Read more

สำนักงานชลประทานที่ 4 ให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาค

Read more

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)

ประชุมการขับเคลื่อนก

Read more

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน เข้าพบ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม

Read more

สชป.4 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กร

Read more

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำฯ

ติดตามความก้าวหน้าขอ

Read more

ประชุมเสวนาวิชาการ “คนลุ่มน้ำปิง” โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล และลงพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมเสวนาวิชาการ &

Read more

เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎ

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎา

Read more

คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตาก (เขื่อนภูมิพล)

คณะรัฐมนตรีช่วยว่ากา

Read more

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ตามคำสั่งกรม​ชลประทาน

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎ

Read more

องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 /2562 ในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่

องคมนตรี พร้อมคณะ เด

Read more

ผส.ชป.4 ให้สัมภาษณ์สื่อวิทยุ อสมท กำแพงเพชร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 4”

ผส.ชป.4 ให้สัมภาษณ์ส

Read more

มอบโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่นระดับกรมฯ อันดับที่ 4 ประจำปี 2562 และรางวัลชมเชย ประจำปี 2563

มอบโล่รางวัลสถาบันเก

Read more

คป.ตาก เฝ้าระวังน้ำป่า และติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งสำรวจอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

วันอังคารที่ 9 กรกฎา

Read more

สำนักงานชลประทานที่ 4 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าในแม่น้ำปิง – แม่น้ำยม และแม่น้ำวัง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

สำนักงานชลประทานที่

Read more

สำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมรับเหตุอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาค

Read more

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดง

วันอังคาร์ที่ 3 กรกฎ

Read more

สัมมนาการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้นายช่าง วิศวกรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในยุค THAILAND 4.0 รุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 25 มิถุ

Read more

เข้าพบ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 24 มิถุ

Read more

ประชุมสรุปภารกิจโครงการก่อสร้างและโครงการพระราชดำริ ในเขตโครงการชลประทานแพร่และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม

วันพุธที่ 19 มิถุนาย

Read more

เข้าพบ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

วันจันทร์ที่ 17 มิถุ

Read more