ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม KM Day และ KMสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายประเสริฐ ล่ำภากร รองประธานคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายจาก ทุกส่วน ทุกโครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม KM Day และKM สัมพันธ์ ของสำนักงานชลประทานที่ 4 ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งคณะทำงานฯได้กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น – 15.30 น. หน้าวัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอภิปรายให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Walk Rally ฐานองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน เป็นบุคลากรจากทุกส่วน ทุกโครงการ และฝ่ายบริหารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้กับบุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

56414092_2167782069996157_2859770494771527680_n 56418243_2167782103329487_5900432290357444608_n 56604992_2167781966662834_5692492973434994688_n 56606345_2167782293329468_4375653728443695104_n 56951194_2167781929996171_6339142240203440128_n 56972030_2167782433329454_5519750711639801856_n 57129680_2167781936662837_8788740003837509632_n