คป.แพร่ จัดกินกรรม unit school การเขียนหนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคา 2562 เวลา 09.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นางดวงใจ กมลอนุวงศ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายณรงฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอน ในหน่วยงาน (unit school) เรื่อง การเขียนหนังสือราชการให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

54730788_1843560469083226_7302735934225645568_n 55439556_1843560252416581_6306641844717486080_n 55519470_1843560159083257_4653462375041597440_n 55576564_1843560152416591_75395994807697408_n 56232923_1843560545749885_5560002655511642112_n