ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม KM Day

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 4 โดย นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ประธานคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จากฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกส่วน ทุกโครงการ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนจัดกิจกรรม KM Day ของสำนักงานชลประทานที่ 4 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (Action Plan)

55557061_2150868851687479_2115944612223778816_n 55680188_2150868621687502_3990221250176745472_n 55788409_2150869238354107_989040391703494656_n 56119605_2150868611687503_7369533679384657920_n 56158263_2150868605020837_7199158816447922176_n