สรุปบทเรียนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯและยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 4 โดย นายประเสริฐ ล่ำภากร หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายธีระพล อินชัน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน ร่วมกับ นายไชยวัฒน์ กำทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนาคี สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

46849241_1972551809519185_2514529482941923328_o

DSC_8671

46879911_1972552116185821_7705378930563219456_o 46884480_1972552162852483_8172150525979000832_o 46894507_1972551859519180_8957205728041369600_o 46935238_1972551979519168_4222039580242608128_o 46951609_1972551826185850_7693032836617469952_o 47027431_1972552142852485_716860763603468288_o 47028381_1972552009519165_884897042617335808_o 47128659_1972552016185831_3539440114356715520_o