สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก

เมื่อระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก โดยมี  นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ  ตามหมายกำหนดการที่ทรงพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุตร อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำของโรงเรียน โดยมีนายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก กราบบังคมทูลถวายรายงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก รายงานสรุปข้อมูลแหล่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 22 แห่ง และมีพระราชดำริให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมชลประทาน พิจารณาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาแหล่งน้ำทั้งหมดต่อไป
Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร. , ช่างภาพสำนักงานชลประทานที่ 4

1 2 3 46

7 8 9 1012 13 1411 15 16 17 18 195

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก (จุดที่ 2) โดยมีนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนายดำรง หินโม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 31 สำนักงาน กปร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ

1 2 379101617 4 5 6811 12 13 141815

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 15.30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลพบพระ (จุดที่ 3) อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยนายอภิรัตน์ โนนชาติศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 4 เฝ้ารับเสด็จฯ

132 4 5 6 7

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่1)โดยมีนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน และนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน เฝ้ารับเสด็จฯ

1 2 3 4109 5 6 7 811 12

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกามาผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่2) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน และนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ พิจารณาปัญหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกามาผาโด้ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน
Cr.นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก (จุดที่3) โดยมีนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนายดำรง หินโม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 31 สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2556 ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ฝายเกเบี้ยน ยาวประมาณ 10 เมตร สูง 1.5 เมตร ระบบท่อส่งน้ำ MP ยาวประมาณ 1,340 เมตร ระบบท่อส่งน้ำ 1L-MP ยาวประมาณ 430 เมตร ถังเก็บน้ำขนาด 80 ลบ.ม จำนวน 3 แห่ง และเพื่อช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี

1 2 3 4 514128 9 10 111367

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพอบือละคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่1) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมประสานงานจัดทำโครงการฝายต้นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับป่า และจัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพอบือละคี พร้อมทั้งจัดตั้งจุดสะกัดบ้านพอบือละคี เพื่อการเฝ้าระวังการบุกรุกป่าและการล่าสัตว์ โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน
Cr.นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

1 2 3 4 6 7 8 9 10

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 11.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยมะโหนกคี ม.7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่2) โดยมีนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายอาทิว ทุ่งเจ็ด นายช่างชลประทานอาวุโส สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ

110 27 312 13 145114616 17 18 19 209815

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่1) โดยมีนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และกรมป่าไม้
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมี นายชูชาติ ฉุยกรม ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ กราบบังคมทูลถวายรายงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ดำเนินการเข้าปรับปรุงระบบประปาภูเขาที่มีอยู่เดิม ให้ใช้งานได้ตลอดทั้งปี

1 281115 161749 1012 13563147

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 11.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่2) โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และกรมป่าไม้ พิจารณาปัญหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน

1 246 793

85