ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม(พีรพล ยั่งยืน) 1 ราย [17/กุมภาพันธ์/2559]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม นายชลิต ถาวร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [28/มกราคม/2559]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม นายกิติศักดิ์ ปรารมภ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [26/มกราคม/2559]