ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน พร้อมให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครตั้งเเต่ 1 พ.ย.58 - 16 พ.ย.58
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพรปี 2559-ผสค.บค.744-2558
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน-สบค.14130
แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ขอเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน
แจ้งการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน
สรุปผลการเสวนา "อนาคตกรมชลประทานจะเป็นเช่นไร ? ถ้า....... !!!!"
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
ขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันและการจัดส่งใบสำคัญเบิกเงิน
ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2558
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
แนวทางการจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ลูกจ้างชั่วคราว ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 (21 พ.ย. 57)
 
คลิกดูทั้งหมด