ผส.ชป4 เปิดประชุม Kick off งานแก้มลิงหนองชำ จ.ตาก 12/01/59

สวัสดีปีใหม่ ผอ.สวท.กำแพงเพชร 12/01/59

ชลประทานแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์(ภัยแล้ง) 12/01/59

ส่งน้ำท่อทองแดง จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน 12/01/59

กิจกรรมที่ผ่านมา
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณชลประทานกำแพงเพชรเอกสารแนบpdfคลิกเพื่ออ่าน

08/12/58

สังสรรค์ปิดศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯเอกสารแนบpdfคลิกเพื่ออ่าน

04/12/58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก เอกสารแนบpdfคลิกเพื่ออ่าน

04/12/58

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เอกสารแนบpdfคลิกเพื่ออ่าน

03/12/58