สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ตาก 03/12/58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ตาก 24/12/57
สชป.4 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.แพร่ 13/03/57 สำนักชลประทานที่ 4 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก 26/12/56
ดาวน์โหลดไฟล์ พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติกรณียกิจ จ.ตาก
สำนักชลประทานที่ 4 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร