Untitled Document
Untitled Document
           เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 

สำนักชลประทานที่ 4 จัดรายการวิทยุ "ชากังราว ข่าวเกษตร" สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
คลื่น 97.75 MHz เวลา 14.15-15.00 น.
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
    วันที่ 8 ตุลาคม 2555
    วันที่ 10 กันยายน 2555
    วันที่ 6 สิงหาคม 2555
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
    วันที่ 18 มิถุนายน 2555
    วันที่ 2 เมษายน 2555

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

Untitled Document

ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.0-5571-0047-8 ต่อ 118, 166 E-mail: rid4kpp@gmail.com