Untitled Document
Untitled Document
           เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักชลประทานที่ 4 ประชุมแผนการจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

  เมื่อวันอังคารที่  4 ธันวาคม 2555  เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย       นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมแผนการจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายมงคล   สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดสุโขทัย

Untitled Document

ออกแบบและพัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.0-5571-0047-8 ต่อ 118, 166 E-mail: rid4kpp@gmail.com