ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
091346
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14
38
136
57498
758
909
91346

Your IP: 34.228.185.211
Server Time: 2019-06-27 09:12:37
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 17 เมษายน 2019.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 103 E-mail : prrid4@gmail.com

 


รายการวิทยุ  "ข่าวชลประทาน"

 

รายการวิทยุ “ข่าวชลประทาน”


สำนักงานชลประทานที่ 4  ได้ดำเนินการร่วมผลิตรายการวิทยุในรายการ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา" ช่วง "ข่าวชลประทาน" ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.30 - 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกำแพงเพชร (สทว.กำแพงเพชร) คลื่น 97.75 MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานชลประทาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบภารกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

       
 26-09-61 26 กันยายน 2561  นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร
19-09-61

 19 กันยายน 2561

นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา
ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

งดจัดรายการ

เนื่องจากเครื่องเสียงขัดขัอง

 12 กันยายน 2561

-

40815581 1859028387538195 9098107370046750720 o

 5 กันยายน 2561

นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

29-08-61 29 สิงหาคม  2561

นายจักรกฤษณ์  สินพรหมา
ผู้อำนวยการโครงการส่่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

22-08-61  22 สิงหาคม  2561

นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

15-08-61 15  สิงหาคม  2561 นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา
ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
08-08-61 8  สิงหาคม  2561 นายปรเมศ  จอนแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1-08-61 1  สิงหาคม  2561 นายชัยวัฒน์   กำทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
25-07-61 25  กรกฎาคม  2561

นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

18-07-61 18  กรกฎาคม  2561

นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา
ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

11-07-61 11  กรกฎาคม  2561

นายอนันต์  โฆษิตพัพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการขลประทานกำแพงเพชร

4-7-61 4  กรกฎาคม  2561

นายยงยศ  เนียมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์น้ำในปัจุบัน

27  มิถุนายน  2561

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

20-6-61 20  มิถุนายน  2561

นายจักกฤษณ์  สินพรหรมมา
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

13-6-61 13  มิถุนายน  2561

นายปรเมศร์   จอนแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานกำแพงเพชร

6-6-61 6  มิถุนายน  2561

นายจักกฤษณ์   สินพรหมมา

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

30-5-61 30  พฤษภาคม  2561

นายวิวัฒน์   มณีอินทร์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4

 23-5-61 23  พฤษภาคม  2561

นายสุรพล  แสงคำพันธ์

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

 16-5-61 16  พฤษภาคม  2561

นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

9-5-61  9  พฤษภาคม  2561

นายอนันต์   โฆษิตพัพัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการขลประทานกำแพงเพชร 

2-5-61 2  พฤษภาคม  2561

นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

25-4-61 25  เมษายน  2561

นายอนันต์   โฆษิตพัพัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการขลประทานกำแพงเพชร

 18-4-64 18  เมษายน 2561

นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

11-4-61  11 เมษายน 2561

นายปรเมศวร์   จอนแจ้ง

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรค์และบำรุงรักษาระบบชลประทาน

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

4-4-61 4 เมษายน 2561

นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

28-3-61 28 มีนาคม 2561

นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

 21-3-61 21 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ท่อทองแดง

14-3-61 14 มีนาคม 2561 นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

7-3-61 7 มีนาคม 2561

นายสมชาย   คงเมคี

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

28-2-61 28 กุมภาพันธ์ 2561

นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

21-2-61   21 กุมภาพันธ์ 2561                นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ท่อทองแดง

 14-2-61  14 กุมภาพันธ์ 2561   นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

 7-2-61 7 กุมภาพันธ์ 2561 

  นายยงยส เนียมทรัพย์ 

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4

 31-1-61 31 มกราคม 2561  นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ท่อทองแดง

 24-1-61 24 มกราคม 2561  นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ 

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

 17-1-61 17 มกราคม 2561  นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ท่อทองแดง

 10-1-61 10 มกราคม 2561  นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ 

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

สำนักงานชลประทานที่ 4

 3-1-61 3 มกราคม 2561

 นายสุรพล แสงคำพันธุ์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

 27-12-60 27 ธันวาคม 2560   นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ 

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร

 20-12-60 20 ธันวาคม 2560   นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

13-12-60

13 ธันวาคม 2560

นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการชลประทานกำแพงเพชร

6-12-60

6 ธันวาคม 2560

นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

สำนักงานชลประทานที่ 4


                                                ย้อนหลัง>>>>
Copyright © 2019 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates