ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
094056
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
13
35
13
60270
628
962
94056

Your IP: 3.227.254.12
Server Time: 2019-09-15 15:06:19
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 17 เมษายน 2019.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 103 E-mail : prrid4@gmail.com

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม KM Day และ KMสัมพันธ์ (9 เมษายน 2562)
 
 คป.แพร่ จัดกิจกรรม unit school การเขียนหนังสือราชการ  (29 มีนาคม 2562) 
 62-4-9  62-3-29.2
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม KM Day (29 มีนาคม 2562) Unit​ School​ การจัดทำคู่มือ​การปฏิบัติ​งาน​ (Word​ Manual)​ (28 มีนาคม 2562)
62-3-29.1 62-3-28
   
 

 

 

  ชื่อเรื่องทั้งหมด
   ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม KM Day และ KMสัมพันธ์ (9 เมษายน 2562) คลิก  09/04/62
   คป.แพร่ จัดกิจกรรม unit school การเขียนหนังสือราชการ  (29 มีนาคม 2562) คลิก  29/03/62
   ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม KM Day (29 มีนาคม 2562) คลิก  29/03/62
   Unit​ School​ การจัดทำคู่มือ​การปฏิบัติ​งาน​ (Word​ Manual)​ (28 มีนาคม 2562) คลิก  28/03/62
   Kick off คณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ สชป.4 ปี 2562 (21 มีนาคม 2562) คลิก  21/03/62
   Unit School การเขียนหนังสือราชการ (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก) (15 มีนาคม 2562) คลิก  15/03/62
   Unit School การตรวจสอบประมาณการของสำนักงานชลประทานที่ 4 (15 มีนาคม 2562) คลิก  15/03/62
 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำInfographic

(22 กุมภาพันธ์ 2562) คลิก

 22/02/62
   ประชุมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ (Unit School) เรื่องมาตรฐานการเขียนแบบงานด้านชลประทาน (7 กุมภาพันธ์ 2562) คลิก  07/02/62
   จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน​ (Unit​ School) เรื่อง งานสารบรรณภายในส่วนเครื่องจักรกล (29 มกราคม 2562) คลิก 29/01/62 
 

 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน​ (Unit​ School) เรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Para Soil Cement)

(29 มกราคม2562) คลิก

 29/01/62
 

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) (14 มกราคม 2562) คลิก

14/01/62
 

 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)สำนักงานชลประทานที่ 4 (13 ธันวาคม 2561) คลิก 

 13/12/2561
 

ประชุมแนวทางการจัดการความรู้​ ของส่วนเครื่องจักรกล (22 พฤศจิกายน 2561) คลิก

22/11/2561
   ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพล (8 – 9 ตุลาคม 2561) คลิก  09/10/2561
   ประชุมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงฯ (10 กันยายน 2561) คลิก 10/09/2561
   AAR ชุมชนนักปฏิบัตินักประชาสัมพันธ์ปี 61 (11 กันยายน 2561) คลิก  11/09/2561
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (24 กันยายน 2561) คลิก  24/09/2561
 

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สายงานแผนงานงบประมาณและก่อสร้าง

(27 สิงหาคม 2561) คลิก

 27/08/61
         ประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (WorkManual)27 สิงหาคม 2018 27/08/61
   ประชุมกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน(workmanual)  15/08/61
   การจัดประชุมกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน(workmanual)สายแผนงานและก่อสร้าง    15/08/61
  รับฟังบรรยายจากวิทยากรของกรมอุตุนิยมวิทยา 13/07/61 
   การจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน(Unit School) 13/07/61
  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0 15/05/61 
   กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 116 12/06/61
  ประชุมแผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual) 05/04/61
   การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์   10/05/61
  สำนักงานชลประทานที่ 4 จัดกิจกรรมวันครบรอบ 115 ปี กรมชลประทาน 15/06/60
  ประชุมคณะทำงานจัดองค์ความรู้  (Work manual) 3/04/61
   ประชุมแผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual)  28/04/60
  การจัดการความรู้ปี 2560   05/04/60
  ระบบ MIS (Managenent Information Syatem) 12/01/60
   การจัดการความรู้ปี 2560 09/12/59
  AAR COP นักประชาสัมพันธ์  06/10/59
   AAR Cop นักจัดรายการเสียงตามสาย  06/10/59
  ถอดบทเรียนโครงการฝายท่ากระดาน 26/09/59
   KM DAY และ KM BUDDY 2016 06/09/59
  เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY และ KM BUDDY 2016   02/09/59 
  เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY และ KM BUDDY 2016  25/08/59 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวัชพืชในระบบชลประทานฯ รุ่นที่ 2 05/07/59
  114ปีกรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย 13/06/59
 ตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุกภัยปี 2559
 08/06/59
  ระชุมย่อยเตรียมจัดงาน 114 ปี รมชลประทาน  06/06/59
ซักซัอมความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏืิบัติงานหน้าห้อง 25/05/59
 ประชุมสำนักเคร่งครั้งที่ 5-6/2559 28/06/59
ประชุมสำนักเคร่งครั้งที่ 2-3/2559 23/05/58
Work Smart พัฒนาชุมชนนักประชาสัมพันธ์  ดาวนโหลด59           15/02/59
ประชุมสำนักเคร่งครั้งที่ 1/2559 27/01/59
KM Action Plan 2016 26/01/59
สัมมนาฯค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลฯ 20/01/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายฯ 14/01/59
ผส.ชป.4 เปิดประชุม Kick Off งานแก้มลิงหนองชำ จ.ตาก 12/01/59
มุ่งมั่นพัฒนาส่งสารผ่านเสียงตามสาย ดาวนโหลด59 05/01/59
KM & KM Action Plan RIO4 17/11/58
 ถ่ายทอดความรู้การเขียนหนังสือราชการ 03/11/58
ประชุมสรุปบทเรียนคำรับรองของส่วนแผนงาน 22/10/58
ประชุมจัดทำ Job Description  14/10/58
 ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ปี 2558  13/10/58
 ประชุมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด  09/10/58
 ประชุมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของ รปภ.  09/10/58
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน  08/10/58
   ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ปี 2558  07/10/58
  นำร่องจัดการความรู้ด้วย COP 22/05/58
  อิ่มบุญ อิ่มใจ กับธรรมะ 45 นาที แม่ชีสุภาพ พันธ์หงษ์ 21/05/58
  KM Site Visit 2015 สชป.4  18/02/58
  ประชุมเตรียมรับ KM Site Visit 2015 05/02/58
  02/02/58 
28/01/58
26/01/58 
  08/09/57
28/08/57

สชป.4 ประชุมทีมงานและ คณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2557

01/06/57
พิธีเปิดงานก่อสร้าง โครงการฝายท่ากระดาน    26/05/57
สชป.4 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 11/06/57
สชป.4 เข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Facilitators 2 วิทยากร กระบวนการจัดการความรู้ 13/03/57
สชป.4 ประชุมทีมงานและคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557 
13/03/57
สชป.4 จัดประชุมอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
03/04/57
สชป.4 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
03/04/57
คบ.พลายชุมพล ศึกษาดูงาน การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
13/03/57
Cops นักจัดรายการเสียงตามสาย สชป.4 ประชุมหารือมุ่งสู่แนวทางพัฒนา  13/03/57
Workshop คณะทำงาน Cops นักประชาสัมพันธ์ สชป.4 ครั้งที่ 1/2557  22/01/57
สชป.4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบ 111 ปี 22/01/57
สชป.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2 22/01/57

การประชุมคณะทำงานนักปฏิบัติ (COP) นักจัดรายการเสียงตามสาย ครั้งที่ 4/2556

22/01/57

สชป.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ประชุมต่อเนื่องสนับสนุนงานชลประทาน ครั้งที่ 3/2556

22/01/57
     
Copyright © 2019 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates