ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
094224
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
46
41
181
60270
796
962
94224

Your IP: 18.206.194.83
Server Time: 2019-09-19 23:56:26
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 17 เมษายน 2019.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 103 E-mail : prrid4@gmail.com

CopsBanner01

     สำนักงานชลประทานที่ 4   ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice)  นักประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 4   เพื่อสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2556 - 2559  เป้าประสงค์ที่ 11  มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องและทั่วถึง ชป19 :  ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานโครงการแผนงานภารกิจงานชลประทานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสื่อมวลชนส่วนราชการอื่นประชาชนทั่วไปและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

 

ปี 2559

ภาพประกอบ

กิจกรรม ไฟล์ดาวน์โหลด
วันที่ Update
591006 1 ประชุม AAR Cop นักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2559  Download2 07/10/59 
new15-2-59
ประชุม COP นักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2559  Download2 15/02/59

 

 

ปี 2558

ภาพประกอบ

กิจกรรม ไฟล์ดาวน์โหลด
วันที่ Update
580928-2  AAR CoP นักจัดประชาสัมพันธ์ 2558  Download2 29/09/58
ประชุม COP นักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2558  Download2 28/01/58

 

ปี 2557

ภาพประกอบ กิจกรรม ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ Update

ประชุม COP นักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2557 (AAR) Download2 09/09/57
ประชุม COP นักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2557 Download2 21/01/57

 

ปี 2556

  กิจิกรรม ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ Update
ประชุมCOPนักประชาสัมพันธ์ครั้งที่4(AAR) Download2 25/12/55
ประชุมCOPนักประชาสัมพันธ์ครั้งที่3 Download2 26/03/56
ประชุมCOPนักประชาสัมพันธ์ครั้งที่2 Download2 25/06/56
ประชุมCOPนักประชาสัมพันธ์ครั้งที่1 Download2 03/09/57
Copyright © 2019 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates