ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
064543
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1
27
178
30577
736
598
64543

Your IP: 54.81.130.86
Server Time: 2017-06-24 02:01:57
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 21 มิถุนายน 2017.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 164 E-mail : prrid4@gmail.com

 


รายการวิทยุ  "เล่าข่าวชลประทาน"

รายการวิทยุ “เล่าข่าวชลประทาน” 
      งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานชลประทานที่ 4  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ  รายการวิทยุ “เล่าข่าวชลประทาน”  เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2556 – 2559  เป้าประสงค์ที่ 11 : มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ตัวชี้วัดที่ ชป 19 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนช่วยผลักดันภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  โครงการ  ภารกิจงานชลประทาน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน  ให้กับผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อาทิ  เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ  สื่อมวลชน  ส่วนราชการอื่น  และประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกำแพงเพชร (สทว.) คลื่น 97.75 MHz  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555  ทุกวันศุกร์  เวลา 09.10 – 10.00 น.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก  และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมชลประทาน

 600526  

26 พฤษภาคม 2560

play-button

600428-1

 28 เมษายน 2560 

play-button

 590129

31 มีนาคม 2560 

play-button

7-8-800x445

24 กุมภาพันธ์ 2560 

play-button

 600127

27 มกราคม 2560

play-button

591230

30 ธันวาคม 2559

play-button

591125

25 พฤศจิกายน 2559

play-button

591028

28 ตุลาคม 2559

play-button

 590930

30 กันยายน 2559

play-button

 590826

 26 สิงหาคม 2559

play-button

IMG 0515

08 กรกฎาคม 2559

play-button

 13731825 1052517858157537 2517478410663724856 o

 29 กรกฎาคม 2559

play-button

590610

 10 มิถุนายน 2559

play-button

590624

 24 มิถุนายน 2559

play-button

 590513

 13 พฤษภาคม 2559

play-button

 590527

 27 พฤษภาคม 2559

play-button

 590408

  8 เมษายน 2559 

play-button

 590429

 29 เมษายน 2559

play-button

 590226

 26 กุมภาพันธ์ 2559

play-button

 590325

 25 มีนาคม 2559

play-button

25-12-58

25 ธันวาคม 2558

play-button

 590129

 29 มกราคม 2559

play-button

30-10-58

30 ตุลาคม 2558

play-button

27-11-58

27 พฤศจิกายน 2558

play-button

580826

26 สิงหาคม 2558

  คลิกเพื่อเล่น

 580925

 25 กันยายน 2558

 คลิกเพื่อเล่น

580626

-26 มิถุนายน 2558

 คลิกเพื่อเล่น

580731

-31 กรกฎาคม 2558

 คลิกเพื่อเล่น

 

24 เมษายน 2558

 

 คลิกเพื่อเล่น

 

 radio580529

 

 29 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 คลิกเพื่อเล่น

 

27 กุมภาพันธ์ 2558  

คลิกเพื่อเล่น   

 

 27 มีนาคม 2558  

 

 คลิกเพื่อเล่น

 

 

 30 มกราคม 2558 
 

 คลิกเพื่อเล่น  

 

26 ธันวาคม 2557

 

 คลิกเพื่อเล่น 

28 พฤศจิกายน 2557

 คลิกเพื่อเล่น

31 ตุลาคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

26 กันยายน 2557

 คลิกเพื่อเล่น

29 สิงหาคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

25 กรกฎาคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

27 มิถุนายน 2557

 คลิกเพื่อเล่น

30 พฤษภาคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

28 มีนาคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

28 กุมภาพันธ์ 2557

 คลิกเพื่อเล่น

31 มกราคม 2557

 คลิกเพื่อเล่น

27 ธันวาคม 2556

 คลิกเพื่อเล่น

29 พฤศจิกายน 2556

 คลิกเพื่อเล่น

25 ตุลาคม 2556

 คลิกเพื่อเล่น

27 กันยายน 2556

 คลิกเพื่อเล่น

  30 สิงหาคม 2556   23 สิงหาคม 2556
  16 สิงหาคม 2556   9 สิงหาคม 2556
  2 สิงหาคม 2556    26 กรกฎาคม 2556 
  19 กรกฎาคม 2556    12 กรกฎาคม 2556 
  28 มิถุนายน 2556    21 มิถุนายน 2556
17 พฤษภาคม 2556  26 เมษายน 2556 
5 เมษายน 2556   22  มีนาคม  2556 
1  มีนาคม  2556    15 กุมภาพันธ์ 2556
  8 กุมภาพันธ์ 2556    1 กุมภาพันธ์ 2556
  25 มกราคม 2556    4 มกราคม 2556 
   28 ธันวาคม 2555    21 ธันวาคม 2555
  7 ธันวาคม 2555   30 พฤศจิกายน 2555
  23 พฤศจิกายน 2555   16 พฤศจิกายน 2555
   9 พฤศจิกายน 2555   2 พฤศจิกายน 2555
 
Copyright © 2017 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates