ค้นหา


แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับคลังความรู้ของเรามากแค่ไหน

มากที่สุด - 17.3%
มาก - 46.9%
ปานกลาง - 31.5%
น้อย - 3.5%
น้อยที่สุด - 0.8%

Total votes: 254
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2015 - 00:00
094142
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5
27
99
60270
714
962
94142

Your IP: 3.227.254.12
Server Time: 2019-09-18 03:36:51
  • ปรับปรุงเมื่อวันที่ : วันพุธ 17 เมษายน 2019.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 05571 0047 ต่อ 103 E-mail : prrid4@gmail.com

KMM01Banner

    เรื่อง ดาวน์โหลด
                                                        ปี 2560
  arrow-right แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สานักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 2 (31 ก.ค. 2560) 
  arrow-right แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  arrow-right แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สานักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 1 (30 พ.ค. 2560)
                                                        ปี 2559
  arrow right แผนการจัดการความรู้ (Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
                                                        ปี 2558
  arrow right รายงานความก้าว หน้าการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ปี 2558
  arrow right รายงานความก้าว หน้าการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ปี 2558(9/04/58)
  arrow right แผนการจัดการความรู้ (Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (29/12/57)
ปี 2557
  arrow right รายงานความก้าว หน้าการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ปี 2557 (31/10/57) 
  arrow right แผนปฏิบัติการ (Action Plan) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ปี 2557 (26/05/57) 
  arrow right แผนการจัดการ ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (13/01/57)
  arrow right การจำแนกองค์ ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (13/01/57)
ปี 2556
  arrow right แผนพัฒนา องค์กรด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  arrow right แผนการจัดการ ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  arrow right

แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

  arrow right รายงานความก้าว หน้าการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ปี 2557 (18/07/57) 
Copyright © 2019 คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 4 . All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates